Portugees | Uitdrukkingen - Reizen | Algemeen

Algemeen - Belangrijkste benodigdheden

Can you help me, please?
Você pode me ajudar, por favor?
Om hulp vragen
Do you speak English?
Você fala inglês?
Vragen of iemand Engels spreekt
Do you speak _[language]_?
Você fala _[idioma]_?
Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt
I don't speak_[language]_.
Eu não falo_[idioma]_.
Duidelijk maken dat je een bepaalde taal niet spreekt
I don't understand.
Eu não compreendo.
Duidelijk maken dat je het niet begrijpt

Algemeen - Conversatie

Hello!
Olá!
Standaardbegroeting
Hi!
Oi!
Informele begroeting
Good Morning!
Bom dia!
Begroeting 's ochtends
Good Evening!
Boa tarde/Boa noite!
Begroeting 's avonds
Good Night!
Boa noite!
Wordt als afscheid 's avonds of voor het naar bed gaan gebruikt
How are you?
Como você está?
Beleefd naar iemands welzijn informeren
Good, thank you.
Bem, obrigada/obrigado.
Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'
What’s your name?
Como você se chama?
Iemands naam vragen
My name is ___.
Meu nome é ___.
Iemand je eigen naam vertellen
Where are you from?
De onde você é?
Vragen waar iemand vandaan komt
I am from___.
Eu sou do ___.
Antwoorden waar je vandaan komt
How old are you?
Quantos anos você tem?
Vragen hoe oud iemand is
I am___years old.
Eu tenho___anos.
Antwoorden hoe oud je bent
Yes
Sim
Positief antwoord
No
Não
Negatief antwoord
Please
Por favor
Uitdrukking om beleefd te klinken
Here you go!
Aqui está!
Gebruik je als je iemand iets geeft
Thank you.
Obrigada/obrigado.
Iemand bedanken
Thank you very much.
Muito obrigada/obrigado.
Gebruik je als je iemand zeer bedankt
You're welcome.
De nada.
Beleefd antwoord op 'Bedankt/dankjewel'
I am sorry.
Desculpa.
Zich ergens voor verontschuldigen
Excuse me.
Com licença.
Iemands aandacht vragen
It's OK.
Tudo bem.
Als je een verontschuldiging accepteert
No problem.
Sem problemas.
Als je een verontschuldiging accepteert
Watch out!
Cuidado!
Iemand op een gevaar attenderen
I am hungry.
Estou com fome.
Gebruik je als je hongerig bent
I am thirsty.
Estou com sede.
Gebruik je als je dorstig bent
I am tired.
Estou cansado.
Gebruik je als je moe bent
I am sick.
Estou doente.
Gebruik je als je ziek bent
I don't know.
Eu não sei.
Je weet het antwoord op de vraag niet
It was nice meeting you.
Prazer em conhecê-lo/la.
Beleefd afscheid na een eerste ontmoeting
Goodbye!
Tchau!
Beleefd vaarwel zeggen

Algemeen - Klachten

I would like to make a complaint.
Eu gostaria de fazer uma reclamação.
Beleefde manier van beklag doen
Who is in charge here?
Quem é o responsável aqui?
Erachter komen wie verantwoordelijk is
This is totally unacceptable!
Isso é totalmente inaceitável!
Nadrukkelijk je ontevredenheid uiten.
I want my money back!
Eu quero meu dinheiro de volta!
Om restitutie vragen
We have been waiting for over an hour.
Estamos esperando há mais de uma hora.
Zich over lange wachttijden beklagen

Algemeen - Vloeken

This food tastes like crap!
Esta comida está horrível!
Vloekend je ontevredenheid over het eten tonen
This drink tastes like piss!
Esta bebida esta horrível!
Onbeleefde manier van je ontevredenheid over het drinken tonen
This place is a shithole!
Esse lugar é uma pocilga!
Vloekend je ongenoegen over een plek tonen
This car is a wreck!
Isso é uma lata velha!
Vloeken dat een auto niet in goede staat is
The service sucks!
Esse serviço é uma porcaria!
Onbeleefd je ontevredenheid over de bediening tonen
This is a total rip-off!
Isso é um roubo!
Onbeleefd je beklag doen over de hoge prijs
That is bullshit!
Isso é mentira!
Onbeleefd je ongelovigheid tonen over iets wat iemand zei
You are a stupid moron!
Você é um idiota!
Iemand beledigen door zijn/haar intelligentie te bekritiseren
You don't know shit!
Você não sabe porcaria alguma!
Iemand beledigen door zijn/haar begrip te bekritiseren
Piss off!
Cai fora!
Onbeleed iemand zeggen weg te gaan
Let's settle this outside!
Vamos resolver isso lá fora!
Iemand zeggen de strijd buiten voort te zetten