Nederlands | Uitdrukkingen - Reizen | Algemeen

Algemeen - Belangrijkste benodigdheden

Can you help me, please?
Kunt u me alstublieft helpen?
Om hulp vragen
Do you speak English?
Spreekt u Engels?
Vragen of iemand Engels spreekt
Do you speak _[language]_?
Spreekt u _[taal]_?
Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt
I don't speak_[language]_.
Ik spreek geen _[taal]_.
Duidelijk maken dat je een bepaalde taal niet spreekt
I don't understand.
Dat begrijp ik niet.
Duidelijk maken dat je het niet begrijpt

Algemeen - Conversatie

Hello!
Hallo!
Standaardbegroeting
Hi!
Hoi!
Informele begroeting
Good Morning!
Goeiemorgen!
Begroeting 's ochtends
Good Evening!
Goeienavond!
Begroeting 's avonds
Good Night!
Goedenacht!
Wordt als afscheid 's avonds of voor het naar bed gaan gebruikt
How are you?
Hoe gaat het?
Beleefd naar iemands welzijn informeren
Good, thank you.
Goed, bedankt.
Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'
What’s your name?
Hoe heet je?
Iemands naam vragen
My name is ___.
Mijn naam is___.
Iemand je eigen naam vertellen
Where are you from?
Waar kom je vandaan?
Vragen waar iemand vandaan komt
I am from___.
Ik kom uit___.
Antwoorden waar je vandaan komt
How old are you?
Hoe oud ben je?
Vragen hoe oud iemand is
I am___years old.
Ik ben___.
Antwoorden hoe oud je bent
Yes
Ja
Positief antwoord
No
Nee
Negatief antwoord
Please
Alstublieft
Uitdrukking om beleefd te klinken
Here you go!
Alsjeblieft!
Gebruik je als je iemand iets geeft
Thank you.
Dankjewel.
Iemand bedanken
Thank you very much.
Heel erg bedankt.
Gebruik je als je iemand zeer bedankt
You're welcome.
Graag gedaan.
Beleefd antwoord op 'Bedankt/dankjewel'
I am sorry.
Het spijt me.
Zich ergens voor verontschuldigen
Excuse me.
Pardon.
Iemands aandacht vragen
It's OK.
Het is al goed.
Als je een verontschuldiging accepteert
No problem.
Geen probleem.
Als je een verontschuldiging accepteert
Watch out!
Kijk uit!
Iemand op een gevaar attenderen
I am hungry.
Ik heb honger.
Gebruik je als je hongerig bent
I am thirsty.
Ik heb dorst.
Gebruik je als je dorstig bent
I am tired.
Ik ben moe.
Gebruik je als je moe bent
I am sick.
Ik ben ziek.
Gebruik je als je ziek bent
I don't know.
Ik weet het niet.
Je weet het antwoord op de vraag niet
It was nice meeting you.
Leuk om je te ontmoeten.
Beleefd afscheid na een eerste ontmoeting
Goodbye!
Tot ziens!
Beleefd vaarwel zeggen

Algemeen - Klachten

I would like to make a complaint.
Ik wil graag een klacht indienen.
Beleefde manier van beklag doen
Who is in charge here?
Wie is er hier verantwoordelijk?
Erachter komen wie verantwoordelijk is
This is totally unacceptable!
Dit is echt onacceptabel.
Nadrukkelijk je ontevredenheid uiten.
I want my money back!
Ik wil mijn geld terug!
Om restitutie vragen
We have been waiting for over an hour.
We wachten al meer dan een uur.
Zich over lange wachttijden beklagen

Algemeen - Vloeken

This food tastes like crap!
Dit eten smaakt goor!
Vloekend je ontevredenheid over het eten tonen
This drink tastes like piss!
Dit drinken smaakt als pis!
Onbeleefde manier van je ontevredenheid over het drinken tonen
This place is a shithole!
Dit is een schijtplek!
Vloekend je ongenoegen over een plek tonen
This car is a wreck!
Deze auto is een berg schroot!
Vloeken dat een auto niet in goede staat is
The service sucks!
De bediening is verschrikkelijk!
Onbeleefd je ontevredenheid over de bediening tonen
This is a total rip-off!
Dit is echt afzetterij!
Onbeleefd je beklag doen over de hoge prijs
That is bullshit!
Dat is gelul!
Onbeleefd je ongelovigheid tonen over iets wat iemand zei
You are a stupid moron!
Je bent een stomme idioot!
Iemand beledigen door zijn/haar intelligentie te bekritiseren
You don't know shit!
Je begrijpt er geen drol van!
Iemand beledigen door zijn/haar begrip te bekritiseren
Piss off!
Lazer op!
Onbeleed iemand zeggen weg te gaan
Let's settle this outside!
Laten we dit buiten regelen!
Iemand zeggen de strijd buiten voort te zetten