Japans | Uitdrukkingen - Reizen | Algemeen

Algemeen - Belangrijkste benodigdheden

Can you help me, please?
助けていただけますか?
Om hulp vragen
Do you speak English?
英語を話せますか?
Vragen of iemand Engels spreekt
Do you speak _[language]_?
_を話せますか?
Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt
I don't speak_[language]_.
_を私は話せません
Duidelijk maken dat je een bepaalde taal niet spreekt
I don't understand.
分かりません
Duidelijk maken dat je het niet begrijpt

Algemeen - Conversatie

Hello!
こんにちは
Standaardbegroeting
Hi!
やぁ!
Informele begroeting
Good Morning!
おはようございます!
Begroeting 's ochtends
Good Evening!
こんばんは!
Begroeting 's avonds
Good Night!
おやすみなさい!
Wordt als afscheid 's avonds of voor het naar bed gaan gebruikt
How are you?
お元気ですか?
Beleefd naar iemands welzijn informeren
Good, thank you.
元気です
Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'
What’s your name?
お名前はなんですか?
Iemands naam vragen
My name is ___.
私の名前は_です
Iemand je eigen naam vertellen
Where are you from?
どこから来ましたか?
Vragen waar iemand vandaan komt
I am from___.
_から来ました
Antwoorden waar je vandaan komt
How old are you?
おいくつですか?
Vragen hoe oud iemand is
I am___years old.
_歳です
Antwoorden hoe oud je bent
Yes
はい
Positief antwoord
No
いいえ
Negatief antwoord
Please
お願いします
Uitdrukking om beleefd te klinken
Here you go!
はい、どうぞ!
Gebruik je als je iemand iets geeft
Thank you.
ありがとうございます
Iemand bedanken
Thank you very much.
どうもありがとうございます
Gebruik je als je iemand zeer bedankt
You're welcome.
どういたしまして
Beleefd antwoord op 'Bedankt/dankjewel'
I am sorry.
ごめんなさい
Zich ergens voor verontschuldigen
Excuse me.
すみません
Iemands aandacht vragen
It's OK.
大丈夫です
Als je een verontschuldiging accepteert
No problem.
問題ないです
Als je een verontschuldiging accepteert
Watch out!
気をつけて!
Iemand op een gevaar attenderen
I am hungry.
お腹がすきました
Gebruik je als je hongerig bent
I am thirsty.
喉が渇きました
Gebruik je als je dorstig bent
I am tired.
疲れました
Gebruik je als je moe bent
I am sick.
風邪を引きました
Gebruik je als je ziek bent
I don't know.
分かりません
Je weet het antwoord op de vraag niet
It was nice meeting you.
あなたに会えてよかったです
Beleefd afscheid na een eerste ontmoeting
Goodbye!
さようなら!
Beleefd vaarwel zeggen

Algemeen - Klachten

I would like to make a complaint.
クレームを言いたいと思います
Beleefde manier van beklag doen
Who is in charge here?
責任者はどなたですか?
Erachter komen wie verantwoordelijk is
This is totally unacceptable!
これは非常に受け入れ難いことだ!
Nadrukkelijk je ontevredenheid uiten.
I want my money back!
お金を返してくれ!
Om restitutie vragen
We have been waiting for over an hour.
1時間以上私たちは待っています
Zich over lange wachttijden beklagen

Algemeen - Vloeken

This food tastes like crap!
この食べ物はとてもまずい!
Vloekend je ontevredenheid over het eten tonen
This drink tastes like piss!
この飲み物は小便の味がする!
Onbeleefde manier van je ontevredenheid over het drinken tonen
This place is a shithole!
この場所は糞だ!
Vloekend je ongenoegen over een plek tonen
This car is a wreck!
この車は倒壊寸前だ!
Vloeken dat een auto niet in goede staat is
The service sucks!
このサービスは最低だ!
Onbeleefd je ontevredenheid over de bediening tonen
This is a total rip-off!
これは完全なぼったくりだ!
Onbeleefd je beklag doen over de hoge prijs
That is bullshit!
これはでたらめだ!
Onbeleefd je ongelovigheid tonen over iets wat iemand zei
You are a stupid moron!
お前は馬鹿な奴だ!
Iemand beledigen door zijn/haar intelligentie te bekritiseren
You don't know shit!
お前は何も知らない!
Iemand beledigen door zijn/haar begrip te bekritiseren
Piss off!
うせろ!
Onbeleed iemand zeggen weg te gaan
Let's settle this outside!
外でケリつけようぜ!
Iemand zeggen de strijd buiten voort te zetten