Esperanto | Uitdrukkingen - Reizen | Algemeen

Algemeen - Belangrijkste benodigdheden

Can you help me, please?
Bonvolu helpi min.
Om hulp vragen
Do you speak English?
Ĉu vi parolas la anglan?
Vragen of iemand Engels spreekt
Do you speak _[language]_?
Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an?
Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt
I don't speak_[language]_.
Mi ne parolas la _[lingvo]_an.
Duidelijk maken dat je een bepaalde taal niet spreekt
I don't understand.
Mi ne komprenas.
Duidelijk maken dat je het niet begrijpt

Algemeen - Conversatie

Hello!
Saluton!
Standaardbegroeting
Hi!
Saluton!
Informele begroeting
Good Morning!
Bonan matenon!
Begroeting 's ochtends
Good Evening!
Bonan versperon!
Begroeting 's avonds
Good Night!
Bonan nokton!
Wordt als afscheid 's avonds of voor het naar bed gaan gebruikt
How are you?
Kiel vi fartas?
Beleefd naar iemands welzijn informeren
Good, thank you.
Bone, dankon.
Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'
What’s your name?
Kiel vi nomiĝas?
Iemands naam vragen
My name is ___.
Mia nomo estas ___.
Iemand je eigen naam vertellen
Where are you from?
De kie vi estas?
Vragen waar iemand vandaan komt
I am from___.
Mi estas el___.
Antwoorden waar je vandaan komt
How old are you?
Kiom vi aĝas?
Vragen hoe oud iemand is
I am___years old.
Mi havas____jarojn.
Antwoorden hoe oud je bent
Yes
Jes
Positief antwoord
No
Ne
Negatief antwoord
Please
Bonvolu
Uitdrukking om beleefd te klinken
Here you go!
Jen!
Gebruik je als je iemand iets geeft
Thank you.
Dankon.
Iemand bedanken
Thank you very much.
Multan dankon.
Gebruik je als je iemand zeer bedankt
You're welcome.
Nedankinde.
Beleefd antwoord op 'Bedankt/dankjewel'
I am sorry.
Mi bedaŭras.
Zich ergens voor verontschuldigen
Excuse me.
Pardonu.
Iemands aandacht vragen
It's OK.
Estas bone.
Als je een verontschuldiging accepteert
No problem.
Ne dankinde.
Als je een verontschuldiging accepteert
Watch out!
Atentu!
Iemand op een gevaar attenderen
I am hungry.
Mi malsatas.
Gebruik je als je hongerig bent
I am thirsty.
Mi soifas.
Gebruik je als je dorstig bent
I am tired.
Mi lacas.
Gebruik je als je moe bent
I am sick.
Mi malsanas.
Gebruik je als je ziek bent
I don't know.
Mi ne scias.
Je weet het antwoord op de vraag niet
It was nice meeting you.
Estis agrable renkonti vin.
Beleefd afscheid na een eerste ontmoeting
Goodbye!
Adiaŭ!
Beleefd vaarwel zeggen

Algemeen - Klachten

I would like to make a complaint.
Mi ŝatus plendi.
Beleefde manier van beklag doen
Who is in charge here?
Kie estas la respondeculo ĉi tie?
Erachter komen wie verantwoordelijk is
This is totally unacceptable!
Tiu estas plene neakceptebla!
Nadrukkelijk je ontevredenheid uiten.
I want my money back!
Mi volas rehavi mian monon!
Om restitutie vragen
We have been waiting for over an hour.
Ni atendis dum pli ol horo.
Zich over lange wachttijden beklagen

Algemeen - Vloeken

This food tastes like crap!
Tiu manĝaĵo gustas kiel feko!
Vloekend je ontevredenheid over het eten tonen
This drink tastes like piss!
Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso!
Onbeleefde manier van je ontevredenheid over het drinken tonen
This place is a shithole!
Tiu estas fekloko!
Vloekend je ongenoegen over een plek tonen
This car is a wreck!
Tiu aŭto estas vrako!
Vloeken dat een auto niet in goede staat is
The service sucks!
La servo estas aĉa!
Onbeleefd je ontevredenheid over de bediening tonen
This is a total rip-off!
Tiu estas ĉarlatanaĵo!
Onbeleefd je beklag doen over de hoge prijs
That is bullshit!
Tiu estas feka!
Onbeleefd je ongelovigheid tonen over iets wat iemand zei
You are a stupid moron!
Vi estas stulta idioto!
Iemand beledigen door zijn/haar intelligentie te bekritiseren
You don't know shit!
Vi komprenaĉas nenion ajn!
Iemand beledigen door zijn/haar begrip te bekritiseren
Piss off!
Diablo manĝu vin!
Onbeleed iemand zeggen weg te gaan
Let's settle this outside!
Ni aranĝu tion ekstere!
Iemand zeggen de strijd buiten voort te zetten