Vietnamees | Uitdrukkingen - Reizen | Algemeen

Algemeen - Belangrijkste benodigdheden

您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Phiền bạn giúp tôi một chút được không?
Om hulp vragen
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Bạn có nói được tiếng Anh không?
Vragen of iemand Engels spreekt
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Bạn có nói được _[ngôn ngữ]_ không?
Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Tôi không biết nói _[ngôn ngữ]_.
Duidelijk maken dat je een bepaalde taal niet spreekt
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Tôi không hiểu.
Duidelijk maken dat je het niet begrijpt

Algemeen - Conversatie

您好!(nín hǎo!)
Xin chào!
Standaardbegroeting
你好!(nǐ hǎo!)
Chào bạn!
Informele begroeting
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Chào buổi sáng! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
Begroeting 's ochtends
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Chào buổi tối! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
Begroeting 's avonds
晚安!(wǎn'ān!)
Chúc ngủ ngon! (used before going to bed, not to say goodbye in the evening)
Wordt als afscheid 's avonds of voor het naar bed gaan gebruikt
您好吗?(nín hǎo ma?)
Bạn có khỏe không?
Beleefd naar iemands welzijn informeren
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Tôi khỏe, còn bạn?
Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Tên bạn là gì? / Bạn tên là gì?
Iemands naam vragen
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Tên tôi là ___. / Tôi tên là ___.
Iemand je eigen naam vertellen
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Bạn đến từ đâu?
Vragen waar iemand vandaan komt
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Tôi đến từ ___.
Antwoorden waar je vandaan komt
您多大了?(nín duōdàle?)
Bạn bao nhiêu tuổi?
Vragen hoe oud iemand is
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Tôi ___ tuổi.
Antwoorden hoe oud je bent
是(shì)
Có / Vâng / Rồi... (usage depends on contexts)
Positief antwoord
不是(bùshì)
Không / Chưa... (usage depends on contexts)
Negatief antwoord
请(qǐng)
Làm ơn
Uitdrukking om beleefd te klinken
给你!(gěi nǐ!)
Của bạn đây / Đây
Gebruik je als je iemand iets geeft
谢谢。(xièxiè.)
Cảm ơn (bạn).
Iemand bedanken
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Cảm ơn (bạn) rất nhiều.
Gebruik je als je iemand zeer bedankt
不客气。(bù kèqì.)
Không có gì (đâu).
Beleefd antwoord op 'Bedankt/dankjewel'
对不起。(duìbùqǐ.)
Tôi xin lỗi.
Zich ergens voor verontschuldigen
打扰了。(dǎrǎole.)
(Làm ơn) cho hỏi.
Iemands aandacht vragen
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Không sao (đâu).
Als je een verontschuldiging accepteert
没关系。(méiguānxì.)
Không có gì.
Als je een verontschuldiging accepteert
当心!(dāngxīn!)
Coi chừng! / Cẩn thận!
Iemand op een gevaar attenderen
我饿了。(wǒ è le.)
Tôi đói.
Gebruik je als je hongerig bent
我渴了。(wǒ kě le.)
Tôi khát (nước).
Gebruik je als je dorstig bent
我累了。(wǒ lèi le.)
Tôi mệt.
Gebruik je als je moe bent
我病了。(wǒ bìng le.)
Tôi bị ốm. /Tôi thấy không được khỏe.
Gebruik je als je ziek bent
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Tôi không biết.
Je weet het antwoord op de vraag niet
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Rất vui được gặp bạn.
Beleefd afscheid na een eerste ontmoeting
再见!(zàijiàn!)
Tạm biệt / Chào bạn!
Beleefd vaarwel zeggen

Algemeen - Klachten

我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Tôi muốn phản ánh một sự việc / điều đáng phàn nàn.
Beleefde manier van beklag doen
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Ở đây ai là người chịu trách nhiệm?
Erachter komen wie verantwoordelijk is
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Thật không thể chấp nhận được!
Nadrukkelijk je ontevredenheid uiten.
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Tôi muốn được hoàn lại tiền!
Om restitutie vragen
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Chúng tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Zich over lange wachttijden beklagen

Algemeen - Vloeken

这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Đồ ăn như dở hơi!
Vloekend je ontevredenheid over het eten tonen
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Đồ uống như dở hơi!
Onbeleefde manier van je ontevredenheid over het drinken tonen
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Chỗ này / Quán này như cứt!
Vloekend je ongenoegen over een plek tonen
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Cái xe (ô tô) này là đồ bỏ!
Vloeken dat een auto niet in goede staat is
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Dịch vụ dở ẹc!
Onbeleefd je ontevredenheid over de bediening tonen
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Giá gì mà cắt cổ!
Onbeleefd je beklag doen over de hoge prijs
扯淡!(chědàn!)
Vớ vẩn!
Onbeleefd je ongelovigheid tonen over iets wat iemand zei
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Đồ ngu!
Iemand beledigen door zijn/haar intelligentie te bekritiseren
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Mày biết cái quái gì (mà nói)! / Mày biết cái đếch gì (mà nói)!
Iemand beledigen door zijn/haar begrip te bekritiseren
滚开!(gǔn kāi!)
Biến đi! / Cút đi!
Onbeleed iemand zeggen weg te gaan
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Tao với mày ra ngoài kia tính sổ!
Iemand zeggen de strijd buiten voort te zetten