Japans | Uitdrukkingen - Reizen | Algemeen

Algemeen - Belangrijkste benodigdheden

您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
助けていただけますか?
Om hulp vragen
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
英語を話せますか?
Vragen of iemand Engels spreekt
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
_を話せますか?
Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
_を私は話せません
Duidelijk maken dat je een bepaalde taal niet spreekt
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
分かりません
Duidelijk maken dat je het niet begrijpt

Algemeen - Conversatie

您好!(nín hǎo!)
こんにちは
Standaardbegroeting
你好!(nǐ hǎo!)
やぁ!
Informele begroeting
早上好!(zǎoshang hǎo!)
おはようございます!
Begroeting 's ochtends
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
こんばんは!
Begroeting 's avonds
晚安!(wǎn'ān!)
おやすみなさい!
Wordt als afscheid 's avonds of voor het naar bed gaan gebruikt
您好吗?(nín hǎo ma?)
お元気ですか?
Beleefd naar iemands welzijn informeren
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
元気です
Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
お名前はなんですか?
Iemands naam vragen
我叫___。(wǒ jiào ___.)
私の名前は_です
Iemand je eigen naam vertellen
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
どこから来ましたか?
Vragen waar iemand vandaan komt
我来自___。(wǒ láizì ___.)
_から来ました
Antwoorden waar je vandaan komt
您多大了?(nín duōdàle?)
おいくつですか?
Vragen hoe oud iemand is
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
_歳です
Antwoorden hoe oud je bent
是(shì)
はい
Positief antwoord
不是(bùshì)
いいえ
Negatief antwoord
请(qǐng)
お願いします
Uitdrukking om beleefd te klinken
给你!(gěi nǐ!)
はい、どうぞ!
Gebruik je als je iemand iets geeft
谢谢。(xièxiè.)
ありがとうございます
Iemand bedanken
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
どうもありがとうございます
Gebruik je als je iemand zeer bedankt
不客气。(bù kèqì.)
どういたしまして
Beleefd antwoord op 'Bedankt/dankjewel'
对不起。(duìbùqǐ.)
ごめんなさい
Zich ergens voor verontschuldigen
打扰了。(dǎrǎole.)
すみません
Iemands aandacht vragen
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
大丈夫です
Als je een verontschuldiging accepteert
没关系。(méiguānxì.)
問題ないです
Als je een verontschuldiging accepteert
当心!(dāngxīn!)
気をつけて!
Iemand op een gevaar attenderen
我饿了。(wǒ è le.)
お腹がすきました
Gebruik je als je hongerig bent
我渴了。(wǒ kě le.)
喉が渇きました
Gebruik je als je dorstig bent
我累了。(wǒ lèi le.)
疲れました
Gebruik je als je moe bent
我病了。(wǒ bìng le.)
風邪を引きました
Gebruik je als je ziek bent
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
分かりません
Je weet het antwoord op de vraag niet
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
あなたに会えてよかったです
Beleefd afscheid na een eerste ontmoeting
再见!(zàijiàn!)
さようなら!
Beleefd vaarwel zeggen

Algemeen - Klachten

我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
クレームを言いたいと思います
Beleefde manier van beklag doen
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
責任者はどなたですか?
Erachter komen wie verantwoordelijk is
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
これは非常に受け入れ難いことだ!
Nadrukkelijk je ontevredenheid uiten.
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
お金を返してくれ!
Om restitutie vragen
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
1時間以上私たちは待っています
Zich over lange wachttijden beklagen

Algemeen - Vloeken

这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
この食べ物はとてもまずい!
Vloekend je ontevredenheid over het eten tonen
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
この飲み物は小便の味がする!
Onbeleefde manier van je ontevredenheid over het drinken tonen
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
この場所は糞だ!
Vloekend je ongenoegen over een plek tonen
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
この車は倒壊寸前だ!
Vloeken dat een auto niet in goede staat is
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
このサービスは最低だ!
Onbeleefd je ontevredenheid over de bediening tonen
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
これは完全なぼったくりだ!
Onbeleefd je beklag doen over de hoge prijs
扯淡!(chědàn!)
これはでたらめだ!
Onbeleefd je ongelovigheid tonen over iets wat iemand zei
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
お前は馬鹿な奴だ!
Iemand beledigen door zijn/haar intelligentie te bekritiseren
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
お前は何も知らない!
Iemand beledigen door zijn/haar begrip te bekritiseren
滚开!(gǔn kāi!)
うせろ!
Onbeleed iemand zeggen weg te gaan
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
外でケリつけようぜ!
Iemand zeggen de strijd buiten voort te zetten