Nederlands | Uitdrukkingen - Reizen | Accommodatie

Accommodatie - Vinden

Kie mi povas trovi ___?
Waar kan ik ___ vinden?
Om de weg naar je accommodatie vragen
...ĉambron por lui?
... een kamer te huur?
Type accommodatie
...gastejon?
... een hostel?
Type accommodatie
...hotelon?
... een hotel?
Type accommodatie
...liton kaj matenmanĝon?
... een bed-and-breakfast?
Type accommodatie
...kampadejon?
... een camping?
Type accommodatie
Kiel estas la prezoj tie?
Hoe zijn de prijzen daar?
Over de prijs informeren

Accommodatie - Boeking

Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn?
Heeft u kamers beschikbaar?
Vragen of de accommodatie kamers beschikbaar heeft
Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)?
Hoeveel kost een kamer voor ___ mensen?
Naar de prijs van een kamer vragen
Mi ŝatus rezervi ___.
Ik wil graag ___ boeken.
Een bepaalde kamer boeken
... duoblan ĉambron.
... een tweepersoonskamer.
Een kamer voor twee personen
... solan ĉambron.
... een eenpersoonskamer.
Een kamer voor één persoon
... ĉambron por ___ personoj.
... een kamer voor ___ personen.
Een kamer voor X personen
... nefumantan ĉambron.
... een niet-roken kamer.
Een kamer voor niet-rokers
Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___.
Ik wil graag een kamer boeken met ___.
Een kamer vragen met extra voorzieningen
... duobla lito.
... een lits-jumeaux (twee aparte bedden).
... een tweepersoonsbed.
... apartaj litoj.
... aparte bedden.
eenpersoonsbedden
... balkono.
... een balkon.
... apuda banĉambro.
... een eigen badkamer.
De kamer heeft een eigen badkamer
... vido sur oceano.
... zeezicht.
De kamer heeft zeezicht.
... ekstra lito.
... een extra bed.
Vragen om een extra bed in de hotelkamer
Mi ŝatus rezervi ĉambron por ___ nokto(j)/semajno(j).
Ik wil graag een kamer boeken voor ___ nacht(en)/we(e)k(en).
Een kamer voor een bepaalde periode boeken
Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por handikapuloj?
Heeft u speciale kamers voor gehandicapten?
Om een speciale kamer voor gehandicapten vragen
Mi estas alergia al ____ [polvo/hararaj bestoj]. Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn havebla?
Ik ben allergisch voor ____ [stof/dierenhaar]. Heeft u toevallig speciale kamers beschikbaar?
Een speciale kamer vragen vanwege een allergie
Ĉu mi povas vidi la ĉambron?
Kan ik de kamer bekijken?
Vragen of je de kamer kunt bekijken voor het boeken
Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita?
Is ontbijt inbegrepen?
Vragen of ontbijt in de prijs inbegrepen is
Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)?
Zijn handdoeken/Is beddengoed inbegrepen?
Vragen of handdoeken/beddengoed inbegrepen zijn in de prijs
Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj?
Zijn huisdieren toegestaan?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn
Ĉu vi havas parkumadgaraĝon?
Heeft u een parkeergarage/parkeerplaats?
Informeren naar parkeermogelijkheden
Ĉu vi havas monŝrankon?
Heeft u kluisjes?
Vragen waar je je waardevolle spullen kunt bewaren

Accommodatie - Tijdens je verblijf

Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___?
Waar kan ik kamer nummer ___ vinden?
De weg naar een bepaalde kamer vragen
La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu!
De sleutel voor kamer nummer ___ graag!
Om de sleutel van je kamer vragen
Ĉu iu petis min?
Heeft er iemand naar me gevraagd?
Vragen of er berichten voor je zijn
Kie mi povas subskribi por la ekskurso?
Waar kan ik me voor de excursie opgeven?
Vragen waar je je kunt opgeven voor een excursie
Kie mi povas fari telefonon?
Waar kan ik bellen?
Vragen waar er een openbare telefoon is
Kiam estas matenmanĝo servita?
Wanneer vindt het ontbijt plaats?
Vragen hoe laat het ontbijt plaatsvindt
Bonvolu veki min morgaŭ je ___.
Wek me morgen alstublieft om ___.
Om een wake-up call vragen
Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu?
Kunt u een taxi bellen alstublieft?
Om een taxi vragen
Ĉu mi povas uzi la interreto tie?
Kan ik hier het internet gebruiken?
Vragen naar de internetverbinding
Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion proksime?
Kunt u me een goed restaurant in de buurt aanraden?
Naar aanbevelingen van restaurants vragen
Ĉu vi povas purigi mian ĉambron?
Kunt u mijn kamer alstublieft laten schoonmaken?
Vragen of de kamer kan worden schoongemaakt
Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun.
Ik hoef de kamer niet nu schoongemaakt te hebben.
Vragen of de kamer later schoongemaakt kan worden
Ĉu vi povas alporti alian litkovrilon/kapkusenon/tukon?
Kunt u me alstublieft nog een deken/kussen/handdoek brengen?
Om extra dingen vragen
Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por purigado?
Kunt u dit alstublieft naar de wasserette brengen om te wassen?
Vragen of een bepaald kledingstuk gewassen kan worden
Mi ŝatus elpreni, bonvolu.
Ik wil graag uitchecken.
Meedelen dat je vertrekt en graag de rekening wilt betalen
Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie.
We hebben het hier erg naar onze zin gehad.
Een compliment geven bij het uitchecken

Accommodatie - Klachten

Mi ŝatus alian ĉambron.
Ik wil graag een andere kamer.
Om een andere kamer vragen
La hejtado ne funkcias.
De verwarming werkt niet.
Meedelen dat de verwarming stuk is
La klimatizilo ne funkcias.
De airco werkt niet.
Meedelen dat de airco stuk is
La ĉambro estas tre bruema.
De kamer heeft veel geluidsoverlast.
Meedelen dat er veel lawaai te horen is
La ĉambro odoras malbonan.
De kamer ruikt vies.
Meedelen dat het vies ruikt in de kamer
Mi petis nefumanton ĉambron.
Ik heb om een tweepersoonskamer gevraagd.
Klacht
Mi petis ĉambron kun vido.
Ik heb om een kamer met uitzicht gevraagd.
Klacht
Mia ŝlosilo ne funkcias.
Mijn sleutel werkt niet.
Meedelen dat je sleutel niet past
La fenestro ne malfermas.
Het raam opent niet.
Meedelen dat het raam niet opent
La ĉambro ne estis purigita.
Het raam is niet schoongemaakt.
Meedelen dat de kamer nog steeds vies is
Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro.
Er zitten muizen/ratten/insecten in de kamer.
Klacht
Ne estas varma akvo.
Er is geen warm water.
Klacht
Mi ne ricevis mian telefonon.
Ik heb mijn wake-up call niet gekregen.
Klacht
La fakturo estas tro ŝargita
De rekening is te hoog.
Klacht
Mia najbaro estas tro laŭta.
Mijn buurman is te luidruchtig.
Klacht