Engels | Uitdrukkingen - Reizen | Accommodatie

Accommodatie - Vinden

我在哪能找到 ___?(wǒ zài nǎ néng zhǎodào ___?)
Where can I find ___?
Om de weg naar je accommodatie vragen
…有房间出租吗?(…yǒu fángjiān chūzū ma?)
... a room to rent?
Type accommodatie
…旅社?(…lǚshè?)
... a hostel?
Type accommodatie
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... a hotel?
Type accommodatie
…包含早餐的床位?(…bāohán zǎocān de chuángwèi?)
... a bed and breakfast?
Type accommodatie
…露营区?(…lùyíng qū?)
... a camping site?
Type accommodatie
像那样的价格要多少呢?(xiàng nàyàng de jiàgé yào duōshǎo ne?)
What are the prices like there?
Over de prijs informeren

Accommodatie - Boeking

您还有房间吗?(nín hái yǒu fángjiān ma?)
Do you have any rooms available?
Vragen of de accommodatie kamers beschikbaar heeft
___ 人间房多少钱?(___ rénjiān fáng duōshǎo qián?)
How much is a room for ___ people?
Naar de prijs van een kamer vragen
我想预订___ 。(wǒ xiǎng yùdìng ___ .)
I would like to book ___.
Een bepaalde kamer boeken
…双人间。(…Shuāng rénjiān.)
... a double room.
Een kamer voor twee personen
…单人间。(…dān rénjiān.)
... a single room.
Een kamer voor één persoon
…__人间。(…__ rénjiān.)
... a room for ___ people.
Een kamer voor X personen
…无烟房间。(…wú yān fángjiān.)
... a non-smoking room.
Een kamer voor niet-rokers
我想预订一间有 ___ 的房。(wǒ xiǎng yùdìng yī jiàn yǒu ___ de fáng.)
I would like to book a room with ___.
Een kamer vragen met extra voorzieningen
…双人床。(…Shuāngrén chuáng.)
... a double bed.
... een tweepersoonsbed.
...单人床。(... dān rén chuáng.)
... separate beds.
eenpersoonsbedden
…阳台。(…yángtái.)
... a balcony.
…独立浴室。(…dúlì yùshì.)
... an adjoining bathroom.
De kamer heeft een eigen badkamer
...海景。(... hǎijǐng.)
... an ocean view.
De kamer heeft zeezicht.
...加床。(... jiā chuáng.)
... an extra bed.
Vragen om een extra bed in de hotelkamer
我要预订一间房,住___ 晚/周。(wǒ yào yùdìng yī jiàn fáng, zhù___ wǎn/zhōu.)
I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).
Een kamer voor een bepaalde periode boeken
您有专门为残疾人提供的房间吗?(nín yǒu zhuānmén wèi cánjí rén tígōng de fángjiān ma?)
Do you have any special rooms for handicapped people?
Om een speciale kamer voor gehandicapten vragen
我对 ____ [灰尘/动物皮毛]过敏。 您有特别针对过敏问题设计的房间吗?(wǒ duì ____ [huīchén/dòngwù pímáo] guòmǐn. nín yǒu tèbié zhēnduì guòmǐn wèntí shèjì de fángjiān ma?)
I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?
Een speciale kamer vragen vanwege een allergie
我可以先看看房间吗?(wǒ kěyǐ xiān kànkàn fángjiān ma?)
May I see the room first?
Vragen of je de kamer kunt bekijken voor het boeken
包含早餐吗?(bāohán zǎocān ma?)
Is breakfast included?
Vragen of ontbijt in de prijs inbegrepen is
毛巾/床单包括在内吗?(máojīn/chuángdān bāokuò zài nèi ma?)
Are towels/bed linen included?
Vragen of handdoeken/beddengoed inbegrepen zijn in de prijs
可以携带宠物吗?(kěyǐ xiédài chǒngwù ma?)
Are pets allowed?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn
贵处提供停车场所吗?(guì chù tígōng tíngchē chǎngsuǒ ma?)
Do you have a parking garage/lot?
Informeren naar parkeermogelijkheden
您有保险锁/保险箱吗(nín yǒu bǎoxiǎn suǒ/bǎoxiǎnxiāng ma?)
Do you have safety lockers/a safe?
Vragen waar je je waardevolle spullen kunt bewaren

Accommodatie - Tijdens je verblijf

如何找到房间 ___?(rúhé zhǎodào fángjiān ___?)
Where can I find room number ___?
De weg naar een bepaalde kamer vragen
这是房间 ___ 的钥匙。(zhè shì fángjiān ___ de yàoshi.)
The key for room number___, please!
Om de sleutel van je kamer vragen
有人找过我吗?(yǒurén zhǎoguò wǒ ma?)
Has anyone asked for me?
Vragen of er berichten voor je zijn
从哪里我可以报名短途旅行?(Cóng nǎlǐ wǒ kěyǐ bàomíng duǎntú lǚxíng?)
Where can I sign up for the excursion?
Vragen waar je je kunt opgeven voor een excursie
我可以在哪里打电话?(wǒ kěyǐ zài nǎlǐ dǎ diànhuà?)
Where can I make a call?
Vragen waar er een openbare telefoon is
早餐什么时候开始供应?(zǎocān shénme shíhòu kāishǐ gōngyìng?)
When is breakfast served?
Vragen hoe laat het ontbijt plaatsvindt
请明天早晨 ___点叫醒我。(qǐng míngtiān zǎochén ___diǎn jiào xǐng wǒ.)
Please wake me up tomorrow at___.
Om een wake-up call vragen
您能预订一辆出租车吗?(nín néng yùdìng yī liàng chūzū chē ma?)
Could you call a taxi, please?
Om een taxi vragen
我能使用这里的网络吗?(wǒ néng shǐyòng zhèlǐ de wǎngluò ma?)
Can I use the internet here?
Vragen naar de internetverbinding
您能推荐周边一些好的餐馆吗?(nín néng tuījiàn zhōubiān yīxiē hǎo de cānguǎn ma?)
Would you recommend any good restaurants nearby?
Naar aanbevelingen van restaurants vragen
您能打扫一下我的房间吗?(nín néng dǎsǎo yīxià wǒ de fángjiān ma?)
Would you please clean my room?
Vragen of de kamer kan worden schoongemaakt
现在我不需要客房清理。(xiànzài wǒ bù xūyào kèfáng qīnglǐ.)
I don't want the room to be cleaned right now.
Vragen of de kamer later schoongemaakt kan worden
您能再提供一副毯子/一个枕头/一块毛巾吗?(nín néng zài tígōng yī fù tǎnzi/yīgè zhěntou/yīkuài máojīn ma?)
Could you please bring another blanket/pillow/towel?
Om extra dingen vragen
您能把这个拿到洗衣房清洗吗?(nín néng bǎ zhège ná dào xǐyī fáng qīngxǐ ma?)
Could you please bring this to the laundry room to be cleaned?
Vragen of een bepaald kledingstuk gewassen kan worden
我要退房,谢谢。(wǒ yào tuì fáng, xièxiè.)
I would like to check out, please.
Meedelen dat je vertrekt en graag de rekening wilt betalen
我们非常享受在这里的时间。(wǒmen fēicháng xiǎngshòu zài zhèlǐ de shíjiān.)
We really enjoyed our stay here.
Een compliment geven bij het uitchecken

Accommodatie - Klachten

我想换间房间。(wǒ xiǎng huàn jiān fángjiān.)
I would like a different room.
Om een andere kamer vragen
供暖设施不工作。(gōngnuǎn shèshī bù gōngzuò.)
The heating does not work.
Meedelen dat de verwarming stuk is
空调不工作。(kòngtiáo bù gōngzuò.)
The air conditioning does not work.
Meedelen dat de airco stuk is
房间很吵。(fángjiān hěn chǎo.)
The room is very noisy.
Meedelen dat er veel lawaai te horen is
房间很难闻。(fángjiān hěn nán wén.)
The room smells bad.
Meedelen dat het vies ruikt in de kamer
我要一间无烟房间。(wǒ yào yī jiàn wú yān fángjiān.)
I requested a non-smoking room.
Klacht
我要一间带风景的房间。(wǒ yào yī jiàn dài fēngjǐng de fángjiān.)
I requested a room with a view.
Klacht
我房间钥匙打不开门。(wǒ fángjiān yàoshi dǎ bù kāimén.)
My key does not work.
Meedelen dat je sleutel niet past
窗户打不开。(chuānghù dǎ bù kāi.)
The window does not open.
Meedelen dat het raam niet opent
房间还未被清扫。(fángjiān hái wèi bèi qīngsǎo.)
The room has not been cleaned.
Meedelen dat de kamer nog steeds vies is
房间里有老鼠/ 虫子。(fángjiān li yǒu lǎoshǔ/ chóngzi.)
There are mice / rats / bugs in the room.
Klacht
没有热水。(méiyǒu rè shuǐ.)
There is no hot water.
Klacht
没有人叫醒我。(méiyǒu rén jiào xǐng wǒ.)
I did not receive my wake-up call.
Klacht
账单里多收费了。(zhàngdān lǐ duō shōufèile.)
The bill is overcharged.
Klacht
我隔壁太吵了。(wǒ gébì tài chǎole.)
My neighbour is too loud.
Klacht