Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | SMS en Internet

SMS en Internet - Afkortingen

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
Zoals ik het begrijp
Afkorting ter verduidelijking van de eigen mening
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
Leeftijd, geslacht, woonplaats
Afkorting in een chat met de vraag naar leeftijd, geslacht en woonplaats van de persoon
AGR (agora)
Op dit moment
Afkorting voor het beschrijven van het moment
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Ben zo terug
Afkorting voor het tijdelijk verlaten van een chat
XAU (tchau)
Tot ziens
Afkorting voor afscheid
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Geloof het of niet
Afkorting voor het uitdrukken van verbazing
BRB (be right back)
Português: Volto já
Ben zo terug
Afkorting voor het tijdelijk verlaten van een chat
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
Breng je eigen bier
Afkorting bij uitnodigingen voor feestjes waar gasten hun eigen alcohol moeten meebrengen
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Tot ziens
Afkorting voor afscheid
T+ (até mais)
Zie je later
Afkorting voor afscheid
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Ken ik jou?
Afkorting met de vraag of je iemand kent
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Einde bericht
Afkorting als afsluiting van een gesprek of sms-bericht
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Ter informatie
Afkorting voor het doorgeven van relevante informatie aan een persoon
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
Ik moet gaan
Afkorting voor wanneer je de computer moet verlaten
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Naar mijn mening
Afkorting voor het geven van een persoonlijke mening
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Naar mijn bescheiden mening
Afkorting voor het geven van een persoonlijke mening
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Ik ben je iets schuldig
Afkorting voor het uitdrukken van dankbaarheid
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
Grapje
Afkorting ter verduidelijking dat men een grap gemaakt heeft
dp (depois)
Later
Afkorting voor afscheid of wanneer je op dit moment geen tijd hebt
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
Ik lach hardop
Afkorting voor het reageren op iets grappigs
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
Bemoei je met je eigen zaken
Afkorting voor als je iets privé wilt houden
agr naum (agora não)
Nu even niet
Afkorting om aan te geven dat je op dit moment geen tijd hebt
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
Oproep tot discussie
Afkorting om aan te geven dat je ergens over wilt discussiëren
TB (text back)
Português: escreva de volta
Schrijf terug
Afkorting aan het einde van een sms-bericht met het verzoek om te antwoorden
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Om eerlijk te zijn
Afkorting ter verklaring en verduidelijking van de eigen mening
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
Bij voorbaat dank
Afkorting voor voortijdige uitdrukking van dankbaarheid
THX (thanks)
vlw(valeu)
Bedankt
Afkorting voor uitdrukking van dankbaarheid
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
Spreek je later
Afkorting voor afscheid
p vc (para você)
Voor jou
Afkorting voor het toesturen van iets aan een bepaalde persoon