Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | SMS en Internet

SMS en Internet - Afkortingen

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
就我理解
Afkorting ter verduidelijking van de eigen mening
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
年龄、性别和地址?
Afkorting in een chat met de vraag naar leeftijd, geslacht en woonplaats van de persoon
AGR (agora)
现在
Afkorting voor het beschrijven van het moment
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
一会儿回来
Afkorting voor het tijdelijk verlaten van een chat
XAU (tchau)
再见
Afkorting voor afscheid
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
信不信由你
Afkorting voor het uitdrukken van verbazing
BRB (be right back)
Português: Volto já
马上回来
Afkorting voor het tijdelijk verlaten van een chat
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
请自带啤酒
Afkorting bij uitnodigingen voor feestjes waar gasten hun eigen alcohol moeten meebrengen
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
再见
Afkorting voor afscheid
T+ (até mais)
一会儿见
Afkorting voor afscheid
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
我们认识吗?
Afkorting met de vraag of je iemand kent
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
信息结束
Afkorting als afsluiting van een gesprek of sms-bericht
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
供您参考的信息
Afkorting voor het doorgeven van relevante informatie aan een persoon
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
我必须离开
Afkorting voor wanneer je de computer moet verlaten
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
在我看来
Afkorting voor het geven van een persoonlijke mening
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
我的愚见
Afkorting voor het geven van een persoonlijke mening
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
我欠您一个人情
Afkorting voor het uitdrukken van dankbaarheid
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
只是开玩笑
Afkorting ter verduidelijking dat men een grap gemaakt heeft
dp (depois)
一会儿
Afkorting voor afscheid of wanneer je op dit moment geen tijd hebt
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
大笑
Afkorting voor het reageren op iets grappigs
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
不要多管闲事
Afkorting voor als je iets privé wilt houden
agr naum (agora não)
现在不行
Afkorting om aan te geven dat je op dit moment geen tijd hebt
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
要求讨论
Afkorting om aan te geven dat je ergens over wilt discussiëren
TB (text back)
Português: escreva de volta
请回复
Afkorting aan het einde van een sms-bericht met het verzoek om te antwoorden
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
说实话
Afkorting ter verklaring en verduidelijking van de eigen mening
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
提前谢谢您
Afkorting voor voortijdige uitdrukking van dankbaarheid
THX (thanks)
vlw(valeu)
谢谢
Afkorting voor uitdrukking van dankbaarheid
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
一会聊
Afkorting voor afscheid
p vc (para você)
给你的
Afkorting voor het toesturen van iets aan een bepaalde persoon