Turks | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | SMS en Internet

SMS en Internet - Afkortingen

AMS (à mon sens)
Anladığım kadarıyla
Afkorting ter verduidelijking van de eigen mening
ASV (âge, sexe, ville)
ASL/YCY (yaş, cinsiyet, yer)
Afkorting in een chat met de vraag naar leeftijd, geslacht en woonplaats van de persoon
Now (maintenant)
Tam şu an
Afkorting voor het beschrijven van het moment
Je re (je reviens tout de suite)
TBO (tekrar burada olacağım)
Afkorting voor het tijdelijk verlaten van een chat
A12C4 (à un de ces quatre)
GÜ (görüşmek üzere)
Afkorting voor afscheid
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
İster inan ister inanma
Afkorting voor het uitdrukken van verbazing
Je re (je reviens tout de suite)
Terkrar burada olacağım
Afkorting voor het tijdelijk verlaten van een chat
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
KBKG (Kendi biranızı kendiniz getirin)
Afkorting bij uitnodigingen voor feestjes waar gasten hun eigen alcohol moeten meebrengen
A+ (à plus tard)
GG (Güle güle)
Afkorting voor afscheid
++ (à plus tard)
SG (Sonra görüşürüz)
Afkorting voor afscheid
Cki ? (on se connaît ?)
Sizi tanıyor muyum?
Afkorting met de vraag of je iemand kent
FDC (fin de conversation)
Mesajın sonu
Afkorting als afsluiting van een gesprek of sms-bericht
FYI : for your information (pour information)
Bilginize / bilgine
Afkorting voor het doorgeven van relevante informatie aan een persoon
J'y go (je dois partir)
Gitmem gerekiyor/lazım
Afkorting voor wanneer je de computer moet verlaten
AMA (à mon avis)
Bence
Afkorting voor het geven van een persoonlijke mening
AMHA (à mon humble avis)
Benim fikrime göre
Afkorting voor het geven van een persoonlijke mening
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
Size borçluyum
Afkorting voor het uitdrukken van dankbaarheid
C1Blag (c'est une blague)
Sadece şakaydı
Afkorting ter verduidelijking dat men een grap gemaakt heeft
A+ (à plus tard)
Daha sonra
Afkorting voor afscheid of wanneer je op dit moment geen tijd hebt
MDR (mort de rire)
Sesli güldüm
Afkorting voor het reageren op iets grappigs
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
Kendi işine bak
Afkorting voor als je iets privé wilt houden
NRN : not right now (pas maintenant)
Şu an değil
Afkorting om aan te geven dat je op dit moment geen tijd hebt
DDD : demande de discussion
Bir konuda konuşma ricası
Afkorting om aan te geven dat je ergens over wilt discussiëren
RSTP (réponds, s'il te plaît)
Cevap ver
Afkorting aan het einde van een sms-bericht met het verzoek om te antwoorden
PEH (pour être honnête)
Açıkçası/dürüst olmak gerekirse
Afkorting ter verklaring en verduidelijking van de eigen mening
MDA (merci d'avance)
Şimdiden teşekkürler
Afkorting voor voortijdige uitdrukking van dankbaarheid
Mci (merci)
Teşekkürler
Afkorting voor uitdrukking van dankbaarheid
A TT (à tout à l'heure)
Sonra konuşmak üzere
Afkorting voor afscheid
Pr toi (pour toi)
Sana özel / senin için
Afkorting voor het toesturen van iets aan een bepaalde persoon