Koreaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | SMS en Internet

SMS en Internet - Afkortingen

AMS (à mon sens)
내가 이해하기론
Afkorting ter verduidelijking van de eigen mening
ASV (âge, sexe, ville)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Afkorting in een chat met de vraag naar leeftijd, geslacht en woonplaats van de persoon
Now (maintenant)
지금
Afkorting voor het beschrijven van het moment
Je re (je reviens tout de suite)
잠깐만
Afkorting voor het tijdelijk verlaten van een chat
A12C4 (à un de ces quatre)
다음에 봐
Afkorting voor afscheid
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
믿든지 말든지
Afkorting voor het uitdrukken van verbazing
Je re (je reviens tout de suite)
잠깐만 어디좀
Afkorting voor het tijdelijk verlaten van een chat
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Afkorting bij uitnodigingen voor feestjes waar gasten hun eigen alcohol moeten meebrengen
A+ (à plus tard)
다음에 봐요.
Afkorting voor afscheid
++ (à plus tard)
나중에 봐요.
Afkorting voor afscheid
Cki ? (on se connaît ?)
누구세요?
Afkorting met de vraag of je iemand kent
FDC (fin de conversation)
메세지 끝
Afkorting als afsluiting van een gesprek of sms-bericht
FYI : for your information (pour information)
알아두라고 하는 말이에요.
Afkorting voor het doorgeven van relevante informatie aan een persoon
J'y go (je dois partir)
갑자기 어디를 가야해요.
Afkorting voor wanneer je de computer moet verlaten
AMA (à mon avis)
제 생각이에요.
Afkorting voor het geven van een persoonlijke mening
AMHA (à mon humble avis)
제 누추한 의견이지만,
Afkorting voor het geven van een persoonlijke mening
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
제가 빚진게 있네요.
Afkorting voor het uitdrukken van dankbaarheid
C1Blag (c'est une blague)
그냥 농담이에요.
Afkorting ter verduidelijking dat men een grap gemaakt heeft
A+ (à plus tard)
나중에요!
Afkorting voor afscheid of wanneer je op dit moment geen tijd hebt
MDR (mort de rire)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Afkorting voor het reageren op iets grappigs
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
신경쓰지 마세요.
Afkorting voor als je iets privé wilt houden
NRN : not right now (pas maintenant)
지금 말구요.
Afkorting om aan te geven dat je op dit moment geen tijd hebt
DDD : demande de discussion
얘기하고 싶은게 있어요.
Afkorting om aan te geven dat je ergens over wilt discussiëren
RSTP (réponds, s'il te plaît)
답장 하세요.
Afkorting aan het einde van een sms-bericht met het verzoek om te antwoorden
PEH (pour être honnête)
솔직히 말하면,
Afkorting ter verklaring en verduidelijking van de eigen mening
MDA (merci d'avance)
미리 감사드려요.
Afkorting voor voortijdige uitdrukking van dankbaarheid
Mci (merci)
감사해요.
Afkorting voor uitdrukking van dankbaarheid
A TT (à tout à l'heure)
나중에 이야기 해요.
Afkorting voor afscheid
Pr toi (pour toi)
당신에게 드립니다.
Afkorting voor het toesturen van iets aan een bepaalde persoon