Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | SMS en Internet

SMS en Internet - Afkortingen

AMS (à mon sens)
AIUI (as I understand it)
Afkorting ter verduidelijking van de eigen mening
ASV (âge, sexe, ville)
ASL (age, sex, location?)
Afkorting in een chat met de vraag naar leeftijd, geslacht en woonplaats van de persoon
Now (maintenant)
ATM (at the moment)
Afkorting voor het beschrijven van het moment
Je re (je reviens tout de suite)
BBL (be back later)
Afkorting voor het tijdelijk verlaten van een chat
A12C4 (à un de ces quatre)
BCNU (be seeing you)
Afkorting voor afscheid
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
BION (believe it or not)
Afkorting voor het uitdrukken van verbazing
Je re (je reviens tout de suite)
BRB (be right back)
Afkorting voor het tijdelijk verlaten van een chat
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
BYOB (bring your own beer)
Afkorting bij uitnodigingen voor feestjes waar gasten hun eigen alcohol moeten meebrengen
A+ (à plus tard)
CU (see you)
Afkorting voor afscheid
++ (à plus tard)
CUL (see you later)
Afkorting voor afscheid
Cki ? (on se connaît ?)
DIKU (do I know you?)
Afkorting met de vraag of je iemand kent
FDC (fin de conversation)
EOM (end of message)
Afkorting als afsluiting van een gesprek of sms-bericht
FYI : for your information (pour information)
FYI (for your information)
Afkorting voor het doorgeven van relevante informatie aan een persoon
J'y go (je dois partir)
G2G (got to go)
Afkorting voor wanneer je de computer moet verlaten
AMA (à mon avis)
IMO (in my opinion)
Afkorting voor het geven van een persoonlijke mening
AMHA (à mon humble avis)
IMHO (in my humble opinion)
Afkorting voor het geven van een persoonlijke mening
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
IOU (I owe you)
Afkorting voor het uitdrukken van dankbaarheid
C1Blag (c'est une blague)
J/K (just kidding)
Afkorting ter verduidelijking dat men een grap gemaakt heeft
A+ (à plus tard)
L8R (later)
Afkorting voor afscheid of wanneer je op dit moment geen tijd hebt
MDR (mort de rire)
LOL (laughing out loud)
Afkorting voor het reageren op iets grappigs
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
MYOB (mind your own business)
Afkorting voor als je iets privé wilt houden
NRN : not right now (pas maintenant)
NRN (not right now)
Afkorting om aan te geven dat je op dit moment geen tijd hebt
DDD : demande de discussion
RFD (request for discussion)
Afkorting om aan te geven dat je ergens over wilt discussiëren
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (text back)
Afkorting aan het einde van een sms-bericht met het verzoek om te antwoorden
PEH (pour être honnête)
TBH (to be honest)
Afkorting ter verklaring en verduidelijking van de eigen mening
MDA (merci d'avance)
TIA (thanks in advance)
Afkorting voor voortijdige uitdrukking van dankbaarheid
Mci (merci)
THX (thanks)
Afkorting voor uitdrukking van dankbaarheid
A TT (à tout à l'heure)
TTYL (talk to you later)
Afkorting voor afscheid
Pr toi (pour toi)
4U (for you)
Afkorting voor het toesturen van iets aan een bepaalde persoon