Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | SMS en Internet

SMS en Internet - Afkortingen

AMS (à mon sens)
就我理解
Afkorting ter verduidelijking van de eigen mening
ASV (âge, sexe, ville)
年龄、性别和地址?
Afkorting in een chat met de vraag naar leeftijd, geslacht en woonplaats van de persoon
Now (maintenant)
现在
Afkorting voor het beschrijven van het moment
Je re (je reviens tout de suite)
一会儿回来
Afkorting voor het tijdelijk verlaten van een chat
A12C4 (à un de ces quatre)
再见
Afkorting voor afscheid
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
信不信由你
Afkorting voor het uitdrukken van verbazing
Je re (je reviens tout de suite)
马上回来
Afkorting voor het tijdelijk verlaten van een chat
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
请自带啤酒
Afkorting bij uitnodigingen voor feestjes waar gasten hun eigen alcohol moeten meebrengen
A+ (à plus tard)
再见
Afkorting voor afscheid
++ (à plus tard)
一会儿见
Afkorting voor afscheid
Cki ? (on se connaît ?)
我们认识吗?
Afkorting met de vraag of je iemand kent
FDC (fin de conversation)
信息结束
Afkorting als afsluiting van een gesprek of sms-bericht
FYI : for your information (pour information)
供您参考的信息
Afkorting voor het doorgeven van relevante informatie aan een persoon
J'y go (je dois partir)
我必须离开
Afkorting voor wanneer je de computer moet verlaten
AMA (à mon avis)
在我看来
Afkorting voor het geven van een persoonlijke mening
AMHA (à mon humble avis)
我的愚见
Afkorting voor het geven van een persoonlijke mening
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
我欠您一个人情
Afkorting voor het uitdrukken van dankbaarheid
C1Blag (c'est une blague)
只是开玩笑
Afkorting ter verduidelijking dat men een grap gemaakt heeft
A+ (à plus tard)
一会儿
Afkorting voor afscheid of wanneer je op dit moment geen tijd hebt
MDR (mort de rire)
大笑
Afkorting voor het reageren op iets grappigs
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
不要多管闲事
Afkorting voor als je iets privé wilt houden
NRN : not right now (pas maintenant)
现在不行
Afkorting om aan te geven dat je op dit moment geen tijd hebt
DDD : demande de discussion
要求讨论
Afkorting om aan te geven dat je ergens over wilt discussiëren
RSTP (réponds, s'il te plaît)
请回复
Afkorting aan het einde van een sms-bericht met het verzoek om te antwoorden
PEH (pour être honnête)
说实话
Afkorting ter verklaring en verduidelijking van de eigen mening
MDA (merci d'avance)
提前谢谢您
Afkorting voor voortijdige uitdrukking van dankbaarheid
Mci (merci)
谢谢
Afkorting voor uitdrukking van dankbaarheid
A TT (à tout à l'heure)
一会聊
Afkorting voor afscheid
Pr toi (pour toi)
给你的
Afkorting voor het toesturen van iets aan een bepaalde persoon