Koreaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | SMS en Internet

SMS en Internet - Afkortingen

AIUI (as I understand it)
내가 이해하기론
Afkorting ter verduidelijking van de eigen mening
ASL (age, sex, location?)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Afkorting in een chat met de vraag naar leeftijd, geslacht en woonplaats van de persoon
ATM (at the moment)
지금
Afkorting voor het beschrijven van het moment
BBL (be back later)
잠깐만
Afkorting voor het tijdelijk verlaten van een chat
BCNU (be seeing you)
다음에 봐
Afkorting voor afscheid
BION (believe it or not)
믿든지 말든지
Afkorting voor het uitdrukken van verbazing
BRB (be right back)
잠깐만 어디좀
Afkorting voor het tijdelijk verlaten van een chat
BYOB (bring your own beer)
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Afkorting bij uitnodigingen voor feestjes waar gasten hun eigen alcohol moeten meebrengen
CU (see you)
다음에 봐요.
Afkorting voor afscheid
CUL (see you later)
나중에 봐요.
Afkorting voor afscheid
DIKU (do I know you?)
누구세요?
Afkorting met de vraag of je iemand kent
EOM (end of message)
메세지 끝
Afkorting als afsluiting van een gesprek of sms-bericht
FYI (for your information)
알아두라고 하는 말이에요.
Afkorting voor het doorgeven van relevante informatie aan een persoon
G2G (got to go)
갑자기 어디를 가야해요.
Afkorting voor wanneer je de computer moet verlaten
IMO (in my opinion)
제 생각이에요.
Afkorting voor het geven van een persoonlijke mening
IMHO (in my humble opinion)
제 누추한 의견이지만,
Afkorting voor het geven van een persoonlijke mening
IOU (I owe you)
제가 빚진게 있네요.
Afkorting voor het uitdrukken van dankbaarheid
J/K (just kidding)
그냥 농담이에요.
Afkorting ter verduidelijking dat men een grap gemaakt heeft
L8R (later)
나중에요!
Afkorting voor afscheid of wanneer je op dit moment geen tijd hebt
LOL (laughing out loud)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Afkorting voor het reageren op iets grappigs
MYOB (mind your own business)
신경쓰지 마세요.
Afkorting voor als je iets privé wilt houden
NRN (not right now)
지금 말구요.
Afkorting om aan te geven dat je op dit moment geen tijd hebt
RFD (request for discussion)
얘기하고 싶은게 있어요.
Afkorting om aan te geven dat je ergens over wilt discussiëren
TB (text back)
답장 하세요.
Afkorting aan het einde van een sms-bericht met het verzoek om te antwoorden
TBH (to be honest)
솔직히 말하면,
Afkorting ter verklaring en verduidelijking van de eigen mening
TIA (thanks in advance)
미리 감사드려요.
Afkorting voor voortijdige uitdrukking van dankbaarheid
THX (thanks)
감사해요.
Afkorting voor uitdrukking van dankbaarheid
TTYL (talk to you later)
나중에 이야기 해요.
Afkorting voor afscheid
4U (for you)
당신에게 드립니다.
Afkorting voor het toesturen van iets aan een bepaalde persoon