Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | SMS en Internet

SMS en Internet - Afkortingen

AIUI (as I understand it)
就我理解
Afkorting ter verduidelijking van de eigen mening
ASL (age, sex, location?)
年龄、性别和地址?
Afkorting in een chat met de vraag naar leeftijd, geslacht en woonplaats van de persoon
ATM (at the moment)
现在
Afkorting voor het beschrijven van het moment
BBL (be back later)
一会儿回来
Afkorting voor het tijdelijk verlaten van een chat
BCNU (be seeing you)
再见
Afkorting voor afscheid
BION (believe it or not)
信不信由你
Afkorting voor het uitdrukken van verbazing
BRB (be right back)
马上回来
Afkorting voor het tijdelijk verlaten van een chat
BYOB (bring your own beer)
请自带啤酒
Afkorting bij uitnodigingen voor feestjes waar gasten hun eigen alcohol moeten meebrengen
CU (see you)
再见
Afkorting voor afscheid
CUL (see you later)
一会儿见
Afkorting voor afscheid
DIKU (do I know you?)
我们认识吗?
Afkorting met de vraag of je iemand kent
EOM (end of message)
信息结束
Afkorting als afsluiting van een gesprek of sms-bericht
FYI (for your information)
供您参考的信息
Afkorting voor het doorgeven van relevante informatie aan een persoon
G2G (got to go)
我必须离开
Afkorting voor wanneer je de computer moet verlaten
IMO (in my opinion)
在我看来
Afkorting voor het geven van een persoonlijke mening
IMHO (in my humble opinion)
我的愚见
Afkorting voor het geven van een persoonlijke mening
IOU (I owe you)
我欠您一个人情
Afkorting voor het uitdrukken van dankbaarheid
J/K (just kidding)
只是开玩笑
Afkorting ter verduidelijking dat men een grap gemaakt heeft
L8R (later)
一会儿
Afkorting voor afscheid of wanneer je op dit moment geen tijd hebt
LOL (laughing out loud)
大笑
Afkorting voor het reageren op iets grappigs
MYOB (mind your own business)
不要多管闲事
Afkorting voor als je iets privé wilt houden
NRN (not right now)
现在不行
Afkorting om aan te geven dat je op dit moment geen tijd hebt
RFD (request for discussion)
要求讨论
Afkorting om aan te geven dat je ergens over wilt discussiëren
TB (text back)
请回复
Afkorting aan het einde van een sms-bericht met het verzoek om te antwoorden
TBH (to be honest)
说实话
Afkorting ter verklaring en verduidelijking van de eigen mening
TIA (thanks in advance)
提前谢谢您
Afkorting voor voortijdige uitdrukking van dankbaarheid
THX (thanks)
谢谢
Afkorting voor uitdrukking van dankbaarheid
TTYL (talk to you later)
一会聊
Afkorting voor afscheid
4U (for you)
给你的
Afkorting voor het toesturen van iets aan een bepaalde persoon