Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Gelukwensen

Gelukwensen - Huwelijk

Chúc hai bạn hạnh phúc!
祝贺,愿你们幸福快乐。
Gelukwensen aan een vers getrouwd paar
Chúc mừng hạnh phúc hai bạn!
致以我对你们婚姻最真诚的祝福。
Gelukwensen voor een vers getrouwd paar
Chúc mừng bạn đã đưa chàng / nàng về dinh!
恭喜喜结连理!
Informeel, gelukwensen voor een vers getrouwd paar dat men goed kent
Chúc mừng hoa đã có chủ!
祝你们百年好合!
Informeel, gelukwensen voor een vers getrouwd paar dat men goed kent
Chúc mừng cô dâu chú rể trong ngày trọng đại nhé!
恭祝新郎新娘永结同心。
Gelukwensen voor een vers getrouwd paar

Gelukwensen - Verloving

Chúc mừng hai bạn đã đính hôn!
恭喜你们订婚!
Gelukwensen voor een verloving
Chúc cặp đôi mới đính hôn may mắn và hạnh phúc!
祝贺你们订婚并一切顺利。
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Chúc mừng lễ đính ước của hai bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc bên nhau!
恭喜订婚,我祝你们永远快乐幸福。
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Chúc mừng lễ đính ước của hai bạn. Chúc hai bạn ở bên nhau hạnh phúc!
恭喜订婚,我祝你们彼此永远甜蜜幸福。
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Chúc mừng hai bạn đã đính hôn? Các bạn đã chọn ngày cho đám cưới chưa?
恭喜你们订婚,大喜之日确定了吗?
Gelukwensen voor een fris verloofd paar dat men goed kent en navraag wanneer het huwelijk plaatsvindt

Gelukwensen - Verjaardagen en Jubilea

Chúc mừng sinh nhật!
生日问候!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Sinh nhật vui vẻ!
生日快乐!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Chúc mừng sinh nhật!
笑口常开!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!
祝你在这特别的日子里快乐幸福。
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Chúc mọi điều ước của bạn thành sự thật. Sinh nhật vui vẻ!
愿你心想事成,生日快乐!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Chúc bạn một sinh nhật vui vẻ và tuyệt vời!
祝你在这特别的一天开心幸福,生日快乐!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!
纪念日快乐!
Algemene gelukwensen voor een jubileum, gebruikelijk op wenskaarten
Chúc mừng kỉ niệm... năm ngày cưới!
...纪念日快乐!
Gelukwensen voor een bijzonder jubileum (bijv. 25-jarig huwelijk, 40-jarig huwelijk)
... năm và vẫn hạnh phúc như ngày đầu. Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!
经过...年你们的婚姻一如既往,周年纪念日快乐!
Benadrukken van de lengte van een huwelijk en gelukwensen voor het jubileum
Chúc mừng đám cưới Đồng/Sứ!
瓷婚纪念日快乐!
Gelukwensen voor een 20-jarig huwelijk
Chúc mừng đám cưới Bạc!
银婚纪念日快乐!
Gelukwensen voor een 25-jarig huwelijk
Chúc mừng đám cưới Ruby!
红宝石婚纪念日快乐!
Gelukwensen voor een 40-jarig huwelijk
Chúc mừng đám cưới Ngọc trai!
珍珠婚纪念日快乐!
Gelukwensen voor een 30-jarig huwelijk
Chúc mừng đám cưới San hô!
珊瑚婚纪念日快乐!
Gelukwensen voor een 35-jarig huwelijk
Chúc mừng đám cưới Vàng!
金婚纪念日快乐!
Gelukwensen voor een 50-jarig huwelijk
Chúc mừng đám cưới Kim cương!
钻石婚纪念日快乐!
Gelukwensen voor een 60-jarig huwelijk

Gelukwensen - Beterschapswensen

Chúc bạn chóng bình phục!
早日康复
Beterschapswensen, gebruikelijk op kaarten
Chúc bạn chóng khỏe.
希望你早日康复。
Standaard beterschapswensen
Chúng tôi chúc bạn sớm khỏe.
我们祝愿你尽快康复。
Standaard beterschapswensen van meerdere personen
Mong bạn sớm khỏe lại.
挂念你,愿你早日康复。
Standaard beterschapswensen
Mọi người ở... chúc bạn chóng khỏe.
来自...每个人的祝福,早日康复。
Beterschapswensen van meerdere mensen van het werk
Chúc bạn chóng khỏe. Mọi người ở đây đều rất nhớ bạn.
早日康复,这里的每个人都送上他们的祝福。
Beterschapswensen van meerdere mensen van het werk

Gelukwensen - Algemene gelukwensen

Chúc mừng bạn đã...
祝愿你...
Standaardzin voor gelukwensen
Chúc bạn may mắn và thành công với...
祝福你一切顺利并在...方面成功
Gelukwensen voor toekomstige successen
Chúc bạn thành công trên con đường...
我祝你在...方面成功
Gelukwensen voor toekomstige successen
Chúng tôi muốn gửi lời chúc mừng bạn đã...
我们就...向你表示祝贺
Gelukwensen voor een bepaalde gelegenheid
Làm... tốt lắm!
...做得好!
Gelukwensen voor een bepaalde gelegenheid, minder gelukwensend
Chúc mừng bạn đã vượt qua bài thi lấy bằng lái xe!
恭喜通过驾照考试!
Gelukwensen voor een behaald rijexamen
Làm tốt lắm. Chúng tôi biết bạn sẽ thành công mà!
做得好!我们就知道你能做到。
Gelukwensen voor een goede vriend of familielid
Chúc mừng!
恭喜!
Informeel, relatief ongebruikelijk, afkorting van een gelukwens

Gelukwensen - Academische Prestaties

Chúc mừng lễ tốt nghiệp của bạn!
恭喜毕业!
Gelukwensen voor het afstuderen
Chúc mừng bạn đã vượt qua bài thi / bài kiểm tra!
恭喜通过考试!
Gelukwensen voor het slagen voor een examen
Ai mà giỏi thế? Chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt bài thi nhé!
谁这么聪明,考试考得真棒!
Zeer informele en spreektalige gelukwensen voor het slagen voor een examen
Chúc mừng bạn đã lấy được bằng thạc sĩ và chúc bạn đi làm may mắn!
恭喜获得硕士学位,祝你工作一切顺利。
Gelukwensen voor het behalen van een masterdiploma en tegelijkertijd gelukwensen voor de toekomst
Chúc mừng bạn đạt được kết quả tốt nghiệp cao. Chúc bạn may mắn trong tương lai.
恭喜你获得出色的考试成绩并祝未来一切顺利。
Gelukwensen voor het slagen voor een examen en tegelijkertijd gelukwensen voor de toekomst
Chúc mừng bạn đạt được kết quả tốt nghiệp cao. Chúc bạn may mắn trên con đường sự nghiệp!
恭喜通过考试,祝你事业一切顺利。
Gelukwensen voor het slagen voor een examen en tegelijkertijd gelukwensen voor de carrière
Chúc mừng bạn đã trúng tuyển đại học! Chúc bạn tận hưởng quãng đời sinh viên của mình!
恭喜进入大学!祝一切顺利!
Gelukwensen voor het verkrijgen van een studieplaats aan een universiteit

Gelukwensen - Condoleances

Chúng tôi vô cùng đau lòng khi hay tin... đã ra đi rất đột ngột, và muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới bạn.
听到...突然逝去的消息我们都很震惊,谨致以深切的同情和问候。
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
Chúng tôi xin chia buồn với sự mất mát của bạn.
听到您亲人逝去的消息我们都非常遗憾。
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc với sự mất mát lớn lao của bạn.
在这悲伤的日子里,我向你致以最深切的哀悼。
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
Chúng tôi vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cháu / anh / chị...
我们对您儿子/女儿/丈夫/妻子...的不幸逝世感到非常难过。
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zoon/dochter/man/vrouw (inclusief de naam van de overledene)
Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới anh chị trong những giờ phút khó khăn này.
在这最艰难的时刻,请接受我们最深切和诚挚的哀悼。
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
Chúng tôi xin chia buồn với sự mất mát to lớn của anh / chị và gia quyến.
在这最艰难的时刻,我们和您还有您的家人在一起。
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon

Gelukwensen - Carrière

Chúng tôi chúc bạn may mắn với công việc mới tại...
祝你在...的新工作一切顺利
Het wensen van succes met een nieuwe baan
Mọi người tại... chúc bạn may mắn với công việc mới.
从你在...,我们祝你在新工作中一切顺利。
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
Chúng tôi chúc bạn may mắn với công việc mới tại...
我们祝你在...该职位中一切顺利
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
Chúc bạn thành công với công tác mới.
我们祝您在新的工作中圆满顺利。
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
Chúc mừng bạn đã kiếm được công việc mới!
恭喜获得这个工作!
Gelukwensen voor het vinden van een nieuwe, goedbetaalde baan
Chúc bạn có ngày làm việc đầu tiên may mắn tại...
祝在...的第一天工作顺利
Gelukwensen voor de eerste werkdag in een nieuwe baan

Gelukwensen - Geboorte

Chúng tôi rất vui khi nghe tin bé trai/bé gái nhà bạn mới chào đời. Chúc mừng gia đình bạn!
很高兴获知您喜添贵子/千金,恭喜。
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
Chúc mừng gia đình bạn có thêm thành viên mới!
恭喜喜得贵子/千金。
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé!
致刚升格为妈妈:致以对您与您的儿子/女子真诚的祝福。
Gelukwensen voor een vrouw bij de geboorte van haar kind
Chúc mừng hai vợ chồng và bé trai/bé gái mới chào đời!
恭喜您喜获贵子/千金。
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
Chúc mừng hai vợ chồng đã lên chức bố mẹ! Mình tin rằng hai bạn sẽ là những người bố người mẹ tuyệt vời.
致...的值得骄傲的父母:恭喜您新添贵子/千金,我确信你们将是出色的家长。
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind

Gelukwensen - Bedanken

Cảm ơn bạn rất nhiều vì...
谢谢...
Algemene dankzegging
Hai vợ chồng tôi xin cảm ơn bạn vì...
我想代表我丈夫/妻子和我自己表达对...的感谢
Dankzegging namens jezelf en een andere persoon
Thật không biết cảm ơn bạn bao nhiêu cho đủ vì đã...
我真不知道怎么感谢您...
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
Tôi xin gửi bạn một chút quà để cảm ơn bạn đã...
为表达我们的心意...
Het geven van een cadeau als uitdrukking van dankbaarheid
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới... vì đã...
我们想就...对...表达我们最衷心的感谢
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
Chúng tôi vô cùng cảm ơn bạn đã...
对...我们非常感谢你
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
Không có gì đâu! Chúng tôi phải cảm ơn bạn mới phải.
不用客气,相反,我们应该谢谢你!
Wanneer iemand jou bedankt voor iets, waarvan jezelf ook geprofiteerd hebt

Gelukwensen - Kerst- en Nieuwjaarswensen

Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!
来自...的节日问候
Gebruikelijk in de VS bij het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar
Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!
圣诞快乐,新年快乐!
Gebruikelijk in Groot-Brittannië bij het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar
Chúc mừng ngày lễ Phục sinh!
复活节快乐!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Pasen
Chúc mừng lễ Tạ ơn!
感恩节快乐!
Gebruikelijk in de VS bij het vieren van Thanksgiving Day
Chúc mừng năm mới!
新年快乐!
Gebruikelijk bij het vieren van Nieuwjaar
Chúc ngày lễ vui vẻ!
假日愉快!
Gebruikelijk in de VS en Canada bij het begin van de kerstvakantie
Chúc mừng lễ Hannukah!
光明节快乐!
Gebruikelijk bij het vieren van Chanoeka
Chúc bạn lễ Diwali vui vẻ và rạng rỡ!
祝你排灯节快乐!愿此排灯节光明永驻。
Gebruikelijk bij het vieren van Divali
Giáng sinh vui vẻ! / Giáng sinh an lành!
圣诞节快乐!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Kerstmis
Chúc bạn Giáng sinh và Năm mới hạnh phúc!
圣诞节快乐,新年快乐!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Kerstmis