Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Gelukwensen

Gelukwensen - Huwelijk

Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Gelukwensen aan een vers getrouwd paar
Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gelukwensen voor een vers getrouwd paar
Gratulujeme ke svatbě!
Congratulations on tying the knot!
Informeel, gelukwensen voor een vers getrouwd paar dat men goed kent
Blahopřejeme, že jste si řekli své ano!
Congratulations on saying your "I do's"!
Informeel, gelukwensen voor een vers getrouwd paar dat men goed kent
Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Gelukwensen voor een vers getrouwd paar

Gelukwensen - Verloving

Blahopřejeme k vašemu zasnoubení!
Congratulations on your engagement!
Gelukwensen voor een verloving
Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Už jste se rozhodli, kdy se bude konat tento velký den?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Gelukwensen voor een fris verloofd paar dat men goed kent en navraag wanneer het huwelijk plaatsvindt

Gelukwensen - Verjaardagen en Jubilea

Všechno nejlepší k narozeninám!
Birthday greetings!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Všechno nejlepší k narozeninám!
Happy Birthday!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Hodně štěstí a zdraví!
Many happy returns!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den!
Wishing you every happiness on your special day.
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k narozeninám!
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka. Krásné narozeniny!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Hodně štěstí k výročí!
Happy Anniversary!
Algemene gelukwensen voor een jubileum, gebruikelijk op wenskaarten
Hodně štěstí k... výročí!
Happy…Anniversary!
Gelukwensen voor een bijzonder jubileum (bijv. 25-jarig huwelijk, 40-jarig huwelijk)
...rok a stále spolu. Blahopřeji k výročí!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Benadrukken van de lengte van een huwelijk en gelukwensen voor het jubileum
Blahopřejeme k porcelánovému výročí svatby!
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Gelukwensen voor een 20-jarig huwelijk
Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Gelukwensen voor een 25-jarig huwelijk
Blahopřejeme ke rubínovému výročí svatby!
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Gelukwensen voor een 40-jarig huwelijk
Blahopřejeme ke perlovému výročí svatby!
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Gelukwensen voor een 30-jarig huwelijk
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Gelukwensen voor een 35-jarig huwelijk
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Gelukwensen voor een 50-jarig huwelijk
Blahopřejeme ke diamantovému výročí svatby!
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Gelukwensen voor een 60-jarig huwelijk

Gelukwensen - Beterschapswensen

Uzdrav se brzy.
Get well soon.
Beterschapswensen, gebruikelijk op kaarten
Doufám, že se rychle uzdravíš.
I hope you make a swift and speedy recovery.
Standaard beterschapswensen
Doufáme, že budeš hned zase jako rybička.
We hope that you will be up and about in no time.
Standaard beterschapswensen van meerdere personen
Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš.
Thinking of you. May you feel better soon.
Standaard beterschapswensen
Všichni v... ti přejí brzké uzdravení!
From everybody at…, get well soon.
Beterschapswensen van meerdere mensen van het werk
Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme.
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Beterschapswensen van meerdere mensen van het werk

Gelukwensen - Algemene gelukwensen

Blahopřejeme k...
Congratulations on…
Standaardzin voor gelukwensen
Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v...
I wish you the best of luck and every success in…
Gelukwensen voor toekomstige successen
Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v...
I wish you every success in…
Gelukwensen voor toekomstige successen
Rádi bychom Ti/Vám poslali naše gratulace k...
We would like to send you our congratulations on…
Gelukwensen voor een bepaalde gelegenheid
Dobrá práce na...
Well done on…
Gelukwensen voor een bepaalde gelegenheid, minder gelukwensend
Blahopřejeme k absolvování řidičských zkoušek!
Congratulations on passing your driving test!
Gelukwensen voor een behaald rijexamen
Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš.
Well done. We knew you could do it.
Gelukwensen voor een goede vriend of familielid
Gratulujeme!
Congrats!
Informeel, relatief ongebruikelijk, afkorting van een gelukwens

Gelukwensen - Academische Prestaties

Gratulujeme k promoci!
Congratulations on your graduation!
Gelukwensen voor het afstuderen
Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Congratulations on passing your exams!
Gelukwensen voor het slagen voor een examen
Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Zeer informele en spreektalige gelukwensen voor het slagen voor een examen
Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Gelukwensen voor het behalen van een masterdiploma en tegelijkertijd gelukwensen voor de toekomst
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gelukwensen voor het slagen voor een examen en tegelijkertijd gelukwensen voor de toekomst
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gelukwensen voor het slagen voor een examen en tegelijkertijd gelukwensen voor de carrière
Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Well done on getting into University. Have a great time!
Gelukwensen voor het verkrijgen van een studieplaats aan een universiteit

Gelukwensen - Condoleances

Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí ... a přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
Je mi velmi líto Vaší ztráty.
We are so very sorry to hear about your loss.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zoon/dochter/man/vrouw (inclusief de naam van de overledene)
Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon

Gelukwensen - Carrière

Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v...
We wish you the best of luck in your new job at…
Het wensen van succes met een nieuwe baan
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové práci.
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové pozici...
We wish you the best of luck in your new position of…
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
Přejeme Vám mnoho úspěchů pro svůj nejnovější kariérní postup.
We wish you every success for your latest career move.
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
Gratulujeme k novému zaměstnání!
Congratulations on getting the job!
Gelukwensen voor het vinden van een nieuwe, goedbetaalde baan
Hodně štěstí první den v...
Good luck on your first day at…
Gelukwensen voor de eerste werkdag in een nieuwe baan

Gelukwensen - Geboorte

Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku!
Congratulations on your new arrival!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Gelukwensen voor een vrouw bij de geboorte van haar kind
Blahopřejeme k příchodu vašeho chlapečka/holčičky!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
Hrdým rodičům... . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete skvělými rodiči.
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind

Gelukwensen - Bedanken

Mnohokrát děkuji za...
Many thanks for…
Algemene dankzegging
Chtěl(a) bych poděkovat jménem mým a mého manžela/mé manželky...
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Dankzegging namens jezelf en een andere persoon
Opravdu nevím, jak vám mám poděkovat za...
I really don't know how to thank you for…
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
Jako malý projev naší vděčnosti...
As a small token of our gratitude…
Het geven van een cadeau als uitdrukking van dankbaarheid
Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování... za...
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á) za...
We are very grateful to you for…
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my vám!
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Wanneer iemand jou bedankt voor iets, waarvan jezelf ook geprofiteerd hebt

Gelukwensen - Kerst- en Nieuwjaarswensen

Příjemné prožití Vánočních svátků přeje...
Season's greetings from…
Gebruikelijk in de VS bij het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Gebruikelijk in Groot-Brittannië bij het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar
Veselé Velikonoce!
Happy Easter!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Pasen
Šťastné díkuvzdání!
Happy Thanksgiving!
Gebruikelijk in de VS bij het vieren van Thanksgiving Day
Šťastný Nový rok!
Happy New Year!
Gebruikelijk bij het vieren van Nieuwjaar
Šťastné svátky!
Happy Holidays!
Gebruikelijk in de VS en Canada bij het begin van de kerstvakantie
Šťastnou chanuku!
Happy Hanukkah!
Gebruikelijk bij het vieren van Chanoeka
Šťastný Diwali. Ať je Diwali jasnější než předtím.
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Gebruikelijk bij het vieren van Divali
Veselé Vánoce!
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Kerstmis
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Kerstmis