Koreaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Gelukwensen

Gelukwensen - Huwelijk

Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld.
축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Gelukwensen aan een vers getrouwd paar
Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Gelukwensen voor een vers getrouwd paar
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!
결혼을 너무너무 축하한다!
Informeel, gelukwensen voor een vers getrouwd paar dat men goed kent
Van harte gefeliciteerd met jullie jawoord!
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Informeel, gelukwensen voor een vers getrouwd paar dat men goed kent
Wij wensen de bruid en bruidegom veel geluk in hun huwelijk.
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Gelukwensen voor een vers getrouwd paar

Gelukwensen - Verloving

Van harte gefeliciteerd met jullie verloving!
약혼을 축하드립니다!
Gelukwensen voor een verloving
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en veel geluk voor jullie gezamenlijke toekomst.
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie samen erg gelukkig worden.
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie elkaar erg gelukkig maken.
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving. Hebben jullie al een datum voor de trouwdag geprikt?
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Gelukwensen voor een fris verloofd paar dat men goed kent en navraag wanneer het huwelijk plaatsvindt

Gelukwensen - Verjaardagen en Jubilea

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
생일 축하합니다!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Gefeliciteerd met je verjaardag!
생일 축하!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Nog vele jaren!
행복한 생일날 되세요!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Gefeliciteerd met jouw speciale dag.
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Dat al jouw wensen mogen uitkomen. Gefeliciteerd met je verjaardag!
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Voor vandaag wens ik jou alle geluk van de wereld. Geniet van jouw verjaardag!
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
기념일을 축하드립니다!
Algemene gelukwensen voor een jubileum, gebruikelijk op wenskaarten
Van harte gefeliciteerd met het ... jubileum!
행복한 ... 기념일 되세요!
Gelukwensen voor een bijzonder jubileum (bijv. 25-jarig huwelijk, 40-jarig huwelijk)
... jaren en nog steeds zo gelukkig als in het begin. Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
Benadrukken van de lengte van een huwelijk en gelukwensen voor het jubileum
Van harte gefeliciteerd met het porseleinen huwelijk!
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gelukwensen voor een 20-jarig huwelijk
Van harte gefeliciteerd met het zilveren huwelijk!
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gelukwensen voor een 25-jarig huwelijk
Van harte gefeliciteerd met het robijnen huwelijk!
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gelukwensen voor een 40-jarig huwelijk
Van harte gefeliciteerd met het parelen huwelijk!
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gelukwensen voor een 30-jarig huwelijk
Van harte gefeliciteerd met het koralen huwelijk!
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gelukwensen voor een 35-jarig huwelijk
Van harte gefeliciteerd met het gouden huwelijk!
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gelukwensen voor een 50-jarig huwelijk
Van harte gefeliciteerd met het diamanten huwelijk!
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gelukwensen voor een 60-jarig huwelijk

Gelukwensen - Beterschapswensen

Beterschap.
신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Beterschapswensen, gebruikelijk op kaarten
Ik hoop dat je snel en spoedig weer beter wordt.
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Standaard beterschapswensen
Wij hopen dat je snel weer de oude bent.
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Standaard beterschapswensen van meerdere personen
Ik denk aan je. Dat je snel weer beter wordt.
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Standaard beterschapswensen
Alle collega´s van ... wensen jou van harte beterschap.
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
Beterschapswensen van meerdere mensen van het werk
Beterschap! Iedereen hier van ... doet jou de groeten.
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Beterschapswensen van meerdere mensen van het werk

Gelukwensen - Algemene gelukwensen

Van harte gefeliciteerd met ...
...를 축하합니다.
Standaardzin voor gelukwensen
Ik wens jou veel geluk en succes met ...
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Gelukwensen voor toekomstige successen
Ik wens jou alle succes met ...
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Gelukwensen voor toekomstige successen
Wij willen jou van harte feliciteren met ...
...를 축하드립니다.
Gelukwensen voor een bepaalde gelegenheid
Gefeliciteerd met ...
...를 했다니, 축하드립니다.
Gelukwensen voor een bepaalde gelegenheid, minder gelukwensend
Van harte gefeliciteerd met het behalen van je rijbewijs!
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Gelukwensen voor een behaald rijexamen
Gefeliciteerd. We wisten dat je het zou halen.
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Gelukwensen voor een goede vriend of familielid
Gefeli!
축하!
Informeel, relatief ongebruikelijk, afkorting van een gelukwens

Gelukwensen - Academische Prestaties

Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw diploma!
졸업을 축하합니다!
Gelukwensen voor het afstuderen
Van harte gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Gelukwensen voor het slagen voor een examen
Wat ben jij een slimmerik! Gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Zeer informele en spreektalige gelukwensen voor het slagen voor een examen
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw masterdiploma en veel succes in het werkzame leven!
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Gelukwensen voor het behalen van een masterdiploma en tegelijkertijd gelukwensen voor de toekomst
Gefeliciteerd met je fantastische examenresultaten en veel succes voor de toekomst.
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Gelukwensen voor het slagen voor een examen en tegelijkertijd gelukwensen voor de toekomst
Gefeliciteerd met je examenresultaten en veel succes met je toekomstige carrière.
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Gelukwensen voor het slagen voor een examen en tegelijkertijd gelukwensen voor de carrière
Gefeliciteerd met jouw studieplaats aan de universiteit. Veel plezier!
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Gelukwensen voor het verkrijgen van een studieplaats aan een universiteit

Gelukwensen - Condoleances

Wij zijn diep geschokt over het plotselinge overlijden van ... en wij willen ons oprechte medeleven betuigen.
...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
Het spijt ons zeer over jouw tragische verlies te moeten horen.
안타까운 마음을 전합니다.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
Ik wil mijn oprechte medeleven betuigen op deze zwarte dag.
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
Wij zijn geschokt en zeer verdrietig over de voortijdige dood van onze zoon/dochter/man/vrouw, ... .
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zoon/dochter/man/vrouw (inclusief de naam van de overledene)
In deze moeilijke dagen willen wij aan jou ons oprechte medeleven betuigen.
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
Onze gedachten zijn bij jou en jouw familie tijdens deze moeilijke dagen van verlies.
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon

Gelukwensen - Carrière

Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe baan bij ...
...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Het wensen van succes met een nieuwe baan
Iedereen bij ... wenst jou veel succes met je nieuwe baan.
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe positie als ...
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe carrièrestap.
하는 일마다 성공하길 바래.
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
Van harte gefeliciteerd met jouw nieuwe baan!
새 직장 얻은 것 축하해!
Gelukwensen voor het vinden van een nieuwe, goedbetaalde baan
Veel succes met jouw eerste werkdag bij ...
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Gelukwensen voor de eerste werkdag in een nieuwe baan

Gelukwensen - Geboorte

Wij waren erg blij toen we hoorden van de geboorte van jullie zoon/dochter. Gefeliciteerd.
새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
Gefeliciteerd met jullie pasgeborene!
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
Voor de nieuwe moeder. De beste wensen voor jou en je zoon/dochter.
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Gelukwensen voor een vrouw bij de geboorte van haar kind
Van harte gefeliciteerd met de komst van jullie kleine jongen/meisje!
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
Aan de trotse ouders van ... . Gefeliciteerd met jullie pasgeborene. Ik weet zeker dat jullie geweldige ouders worden.
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind

Gelukwensen - Bedanken

Hartelijk bedankt voor ...
깊은 감사드립니다.
Algemene dankzegging
Ik wil jou/jullie graag bedanken namens mijn man/vrouw en mijzelf ...
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Dankzegging namens jezelf en een andere persoon
Ik weet echt niet hoe ik jou bedanken moet voor ...
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
Als blijk van onze dankbaarheid ...
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Het geven van een cadeau als uitdrukking van dankbaarheid
Wij willen graag aan ... onze diepe dankbaarheid tonen ...
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
Wij zijn jou zeer dankbaar dat ...
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
Geen dank. Integendeel: wij moeten jou bedanken!
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Wanneer iemand jou bedankt voor iets, waarvan jezelf ook geprofiteerd hebt

Gelukwensen - Kerst- en Nieuwjaarswensen

Fijne feestdagen wensen ...
...에서 보내는 시즌 축하 인사
Gebruikelijk in de VS bij het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar
Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Gebruikelijk in Groot-Brittannië bij het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar
Vrolijk Pasen!
행복한 부활절 되세요!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Pasen
Fijne Thanksgiving!
행복한 추수감사절 되세요!
Gebruikelijk in de VS bij het vieren van Thanksgiving Day
Gelukkig Nieuwjaar!
행복한 새해 되세요!
Gebruikelijk bij het vieren van Nieuwjaar
Fijne feestdagen!
행복한 휴일되세요!
Gebruikelijk in de VS en Canada bij het begin van de kerstvakantie
Fijne Chanoeka!
행복한 하누카 되세요!
Gebruikelijk bij het vieren van Chanoeka
Fijne Divali! Moge deze Divali zo stralend zijn als altijd.
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Gebruikelijk bij het vieren van Divali
Prettige Kerstdagen! / Zalig Kerstfeest!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Kerstmis
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Kerstmis