Vietnamees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Gelukwensen

Gelukwensen - Huwelijk

축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Chúc hai bạn hạnh phúc!
Gelukwensen aan een vers getrouwd paar
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Chúc mừng hạnh phúc hai bạn!
Gelukwensen voor een vers getrouwd paar
결혼을 너무너무 축하한다!
Chúc mừng bạn đã đưa chàng / nàng về dinh!
Informeel, gelukwensen voor een vers getrouwd paar dat men goed kent
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Chúc mừng hoa đã có chủ!
Informeel, gelukwensen voor een vers getrouwd paar dat men goed kent
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Chúc mừng cô dâu chú rể trong ngày trọng đại nhé!
Gelukwensen voor een vers getrouwd paar

Gelukwensen - Verloving

약혼을 축하드립니다!
Chúc mừng hai bạn đã đính hôn!
Gelukwensen voor een verloving
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Chúc cặp đôi mới đính hôn may mắn và hạnh phúc!
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Chúc mừng lễ đính ước của hai bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc bên nhau!
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Chúc mừng lễ đính ước của hai bạn. Chúc hai bạn ở bên nhau hạnh phúc!
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Chúc mừng hai bạn đã đính hôn? Các bạn đã chọn ngày cho đám cưới chưa?
Gelukwensen voor een fris verloofd paar dat men goed kent en navraag wanneer het huwelijk plaatsvindt

Gelukwensen - Verjaardagen en Jubilea

생일 축하합니다!
Chúc mừng sinh nhật!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
생일 축하!
Sinh nhật vui vẻ!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
행복한 생일날 되세요!
Chúc mừng sinh nhật!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Chúc mọi điều ước của bạn thành sự thật. Sinh nhật vui vẻ!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Chúc bạn một sinh nhật vui vẻ và tuyệt vời!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
기념일을 축하드립니다!
Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!
Algemene gelukwensen voor een jubileum, gebruikelijk op wenskaarten
행복한 ... 기념일 되세요!
Chúc mừng kỉ niệm... năm ngày cưới!
Gelukwensen voor een bijzonder jubileum (bijv. 25-jarig huwelijk, 40-jarig huwelijk)
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
... năm và vẫn hạnh phúc như ngày đầu. Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!
Benadrukken van de lengte van een huwelijk en gelukwensen voor het jubileum
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Chúc mừng đám cưới Đồng/Sứ!
Gelukwensen voor een 20-jarig huwelijk
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Chúc mừng đám cưới Bạc!
Gelukwensen voor een 25-jarig huwelijk
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Chúc mừng đám cưới Ruby!
Gelukwensen voor een 40-jarig huwelijk
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Chúc mừng đám cưới Ngọc trai!
Gelukwensen voor een 30-jarig huwelijk
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Chúc mừng đám cưới San hô!
Gelukwensen voor een 35-jarig huwelijk
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Chúc mừng đám cưới Vàng!
Gelukwensen voor een 50-jarig huwelijk
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Chúc mừng đám cưới Kim cương!
Gelukwensen voor een 60-jarig huwelijk

Gelukwensen - Beterschapswensen

신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Chúc bạn chóng bình phục!
Beterschapswensen, gebruikelijk op kaarten
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Chúc bạn chóng khỏe.
Standaard beterschapswensen
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Chúng tôi chúc bạn sớm khỏe.
Standaard beterschapswensen van meerdere personen
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Mong bạn sớm khỏe lại.
Standaard beterschapswensen
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
Mọi người ở... chúc bạn chóng khỏe.
Beterschapswensen van meerdere mensen van het werk
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Chúc bạn chóng khỏe. Mọi người ở đây đều rất nhớ bạn.
Beterschapswensen van meerdere mensen van het werk

Gelukwensen - Algemene gelukwensen

...를 축하합니다.
Chúc mừng bạn đã...
Standaardzin voor gelukwensen
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Chúc bạn may mắn và thành công với...
Gelukwensen voor toekomstige successen
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Chúc bạn thành công trên con đường...
Gelukwensen voor toekomstige successen
...를 축하드립니다.
Chúng tôi muốn gửi lời chúc mừng bạn đã...
Gelukwensen voor een bepaalde gelegenheid
...를 했다니, 축하드립니다.
Làm... tốt lắm!
Gelukwensen voor een bepaalde gelegenheid, minder gelukwensend
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Chúc mừng bạn đã vượt qua bài thi lấy bằng lái xe!
Gelukwensen voor een behaald rijexamen
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Làm tốt lắm. Chúng tôi biết bạn sẽ thành công mà!
Gelukwensen voor een goede vriend of familielid
축하!
Chúc mừng!
Informeel, relatief ongebruikelijk, afkorting van een gelukwens

Gelukwensen - Academische Prestaties

졸업을 축하합니다!
Chúc mừng lễ tốt nghiệp của bạn!
Gelukwensen voor het afstuderen
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Chúc mừng bạn đã vượt qua bài thi / bài kiểm tra!
Gelukwensen voor het slagen voor een examen
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Ai mà giỏi thế? Chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt bài thi nhé!
Zeer informele en spreektalige gelukwensen voor het slagen voor een examen
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Chúc mừng bạn đã lấy được bằng thạc sĩ và chúc bạn đi làm may mắn!
Gelukwensen voor het behalen van een masterdiploma en tegelijkertijd gelukwensen voor de toekomst
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Chúc mừng bạn đạt được kết quả tốt nghiệp cao. Chúc bạn may mắn trong tương lai.
Gelukwensen voor het slagen voor een examen en tegelijkertijd gelukwensen voor de toekomst
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Chúc mừng bạn đạt được kết quả tốt nghiệp cao. Chúc bạn may mắn trên con đường sự nghiệp!
Gelukwensen voor het slagen voor een examen en tegelijkertijd gelukwensen voor de carrière
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Chúc mừng bạn đã trúng tuyển đại học! Chúc bạn tận hưởng quãng đời sinh viên của mình!
Gelukwensen voor het verkrijgen van een studieplaats aan een universiteit

Gelukwensen - Condoleances

...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Chúng tôi vô cùng đau lòng khi hay tin... đã ra đi rất đột ngột, và muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới bạn.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
안타까운 마음을 전합니다.
Chúng tôi xin chia buồn với sự mất mát của bạn.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc với sự mất mát lớn lao của bạn.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Chúng tôi vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cháu / anh / chị...
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zoon/dochter/man/vrouw (inclusief de naam van de overledene)
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới anh chị trong những giờ phút khó khăn này.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Chúng tôi xin chia buồn với sự mất mát to lớn của anh / chị và gia quyến.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon

Gelukwensen - Carrière

...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Chúng tôi chúc bạn may mắn với công việc mới tại...
Het wensen van succes met een nieuwe baan
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
Mọi người tại... chúc bạn may mắn với công việc mới.
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Chúng tôi chúc bạn may mắn với công việc mới tại...
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
하는 일마다 성공하길 바래.
Chúc bạn thành công với công tác mới.
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
새 직장 얻은 것 축하해!
Chúc mừng bạn đã kiếm được công việc mới!
Gelukwensen voor het vinden van een nieuwe, goedbetaalde baan
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Chúc bạn có ngày làm việc đầu tiên may mắn tại...
Gelukwensen voor de eerste werkdag in een nieuwe baan

Gelukwensen - Geboorte

새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Chúng tôi rất vui khi nghe tin bé trai/bé gái nhà bạn mới chào đời. Chúc mừng gia đình bạn!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Chúc mừng gia đình bạn có thêm thành viên mới!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé!
Gelukwensen voor een vrouw bij de geboorte van haar kind
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Chúc mừng hai vợ chồng và bé trai/bé gái mới chào đời!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Chúc mừng hai vợ chồng đã lên chức bố mẹ! Mình tin rằng hai bạn sẽ là những người bố người mẹ tuyệt vời.
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind

Gelukwensen - Bedanken

깊은 감사드립니다.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì...
Algemene dankzegging
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Hai vợ chồng tôi xin cảm ơn bạn vì...
Dankzegging namens jezelf en een andere persoon
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Thật không biết cảm ơn bạn bao nhiêu cho đủ vì đã...
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Tôi xin gửi bạn một chút quà để cảm ơn bạn đã...
Het geven van een cadeau als uitdrukking van dankbaarheid
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới... vì đã...
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Chúng tôi vô cùng cảm ơn bạn đã...
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Không có gì đâu! Chúng tôi phải cảm ơn bạn mới phải.
Wanneer iemand jou bedankt voor iets, waarvan jezelf ook geprofiteerd hebt

Gelukwensen - Kerst- en Nieuwjaarswensen

...에서 보내는 시즌 축하 인사
Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!
Gebruikelijk in de VS bij het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!
Gebruikelijk in Groot-Brittannië bij het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar
행복한 부활절 되세요!
Chúc mừng ngày lễ Phục sinh!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Pasen
행복한 추수감사절 되세요!
Chúc mừng lễ Tạ ơn!
Gebruikelijk in de VS bij het vieren van Thanksgiving Day
행복한 새해 되세요!
Chúc mừng năm mới!
Gebruikelijk bij het vieren van Nieuwjaar
행복한 휴일되세요!
Chúc ngày lễ vui vẻ!
Gebruikelijk in de VS en Canada bij het begin van de kerstvakantie
행복한 하누카 되세요!
Chúc mừng lễ Hannukah!
Gebruikelijk bij het vieren van Chanoeka
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Chúc bạn lễ Diwali vui vẻ và rạng rỡ!
Gebruikelijk bij het vieren van Divali