Koreaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Gelukwensen

Gelukwensen - Huwelijk

Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Gelukwensen aan een vers getrouwd paar
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Gelukwensen voor een vers getrouwd paar
Gratulojn pro ligante la nodon!
결혼을 너무너무 축하한다!
Informeel, gelukwensen voor een vers getrouwd paar dat men goed kent
Gratulojn pro diri "jes"!
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Informeel, gelukwensen voor een vers getrouwd paar dat men goed kent
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Gelukwensen voor een vers getrouwd paar

Gelukwensen - Verloving

Gratulojn pro via fianĉiĝo!
약혼을 축하드립니다!
Gelukwensen voor een verloving
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Gelukwensen voor een fris verloofd paar dat men goed kent en navraag wanneer het huwelijk plaatsvindt

Gelukwensen - Verjaardagen en Jubilea

Feliĉan naskiĝtagon!
생일 축하합니다!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Feliĉan naskiĝtagon!
생일 축하!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Feliĉan naskiĝtagon!
행복한 생일날 되세요!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Feliĉa datreveno!
기념일을 축하드립니다!
Algemene gelukwensen voor een jubileum, gebruikelijk op wenskaarten
Feliĉa... datreveno!
행복한 ... 기념일 되세요!
Gelukwensen voor een bijzonder jubileum (bijv. 25-jarig huwelijk, 40-jarig huwelijk)
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
Benadrukken van de lengte van een huwelijk en gelukwensen voor het jubileum
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gelukwensen voor een 20-jarig huwelijk
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gelukwensen voor een 25-jarig huwelijk
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gelukwensen voor een 40-jarig huwelijk
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gelukwensen voor een 30-jarig huwelijk
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gelukwensen voor een 35-jarig huwelijk
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gelukwensen voor een 50-jarig huwelijk
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gelukwensen voor een 60-jarig huwelijk

Gelukwensen - Beterschapswensen

Saniĝus baldaŭ.
신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Beterschapswensen, gebruikelijk op kaarten
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Standaard beterschapswensen
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Standaard beterschapswensen van meerdere personen
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Standaard beterschapswensen
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
Beterschapswensen van meerdere mensen van het werk
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Beterschapswensen van meerdere mensen van het werk

Gelukwensen - Algemene gelukwensen

Gratulojn pro...
...를 축하합니다.
Standaardzin voor gelukwensen
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Gelukwensen voor toekomstige successen
Mi deziras al vi sukceson en...
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Gelukwensen voor toekomstige successen
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
...를 축하드립니다.
Gelukwensen voor een bepaalde gelegenheid
Bonege por...
...를 했다니, 축하드립니다.
Gelukwensen voor een bepaalde gelegenheid, minder gelukwensend
Gratulojn por vian veturantan teston!
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Gelukwensen voor een behaald rijexamen
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Gelukwensen voor een goede vriend of familielid
Feliĉoj!
축하!
Informeel, relatief ongebruikelijk, afkorting van een gelukwens

Gelukwensen - Academische Prestaties

Gratulojn pro via diplomiĝo!
졸업을 축하합니다!
Gelukwensen voor het afstuderen
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Gelukwensen voor het slagen voor een examen
Bonege kun via ekzameno!
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Zeer informele en spreektalige gelukwensen voor het slagen voor een examen
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Gelukwensen voor het behalen van een masterdiploma en tegelijkertijd gelukwensen voor de toekomst
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Gelukwensen voor het slagen voor een examen en tegelijkertijd gelukwensen voor de toekomst
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Gelukwensen voor het slagen voor een examen en tegelijkertijd gelukwensen voor de carrière
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Gelukwensen voor het verkrijgen van een studieplaats aan een universiteit

Gelukwensen - Condoleances

Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
안타까운 마음을 전합니다.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zoon/dochter/man/vrouw (inclusief de naam van de overledene)
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon

Gelukwensen - Carrière

Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Het wensen van succes met een nieuwe baan
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
하는 일마다 성공하길 바래.
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
Gratuloj por akirai la laboron!
새 직장 얻은 것 축하해!
Gelukwensen voor het vinden van een nieuwe, goedbetaalde baan
Bona fortuno sur via unua tago en...
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Gelukwensen voor de eerste werkdag in een nieuwe baan

Gelukwensen - Geboorte

Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
Gratulojn pro via nova alveno!
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Gelukwensen voor een vrouw bij de geboorte van haar kind
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind

Gelukwensen - Bedanken

Multajn dankojn por...
깊은 감사드립니다.
Algemene dankzegging
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Dankzegging namens jezelf en een andere persoon
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Het geven van een cadeau als uitdrukking van dankbaarheid
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
Ni tre dankas vin pro...
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Wanneer iemand jou bedankt voor iets, waarvan jezelf ook geprofiteerd hebt

Gelukwensen - Kerst- en Nieuwjaarswensen

Sezonaj salutoj el...
...에서 보내는 시즌 축하 인사
Gebruikelijk in de VS bij het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Gebruikelijk in Groot-Brittannië bij het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar
Feliĉan Paskon!
행복한 부활절 되세요!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Pasen
Feliĉan Dankofeston
행복한 추수감사절 되세요!
Gebruikelijk in de VS bij het vieren van Thanksgiving Day
Feliĉan Novjaron!
행복한 새해 되세요!
Gebruikelijk bij het vieren van Nieuwjaar
Feliĉaj Ferioj!
행복한 휴일되세요!
Gebruikelijk in de VS en Canada bij het begin van de kerstvakantie
Feliĉa Hanukkah!
행복한 하누카 되세요!
Gebruikelijk bij het vieren van Chanoeka
Feliĉa Divali al vi.
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Gebruikelijk bij het vieren van Divali
Feliĉan Kristnaskon!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Kerstmis
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Kerstmis