Zweeds | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Gelukwensen

Gelukwensen - Huwelijk

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen.
Gelukwensen aan een vers getrouwd paar
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda på er bröllopsdag.
Gelukwensen voor een vers getrouwd paar
Congratulations on tying the knot!
Grattis till giftermålet!
Informeel, gelukwensen voor een vers getrouwd paar dat men goed kent
Congratulations on saying your "I do's"!
Grattis till att ni sagt ja!
Informeel, gelukwensen voor een vers getrouwd paar dat men goed kent
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Gratulationer till bruden och brudgummen med anledning av deras äktenskapliga förbindelse.
Gelukwensen voor een vers getrouwd paar

Gelukwensen - Verloving

Congratulations on your engagement!
Grattis till förlovningen!
Gelukwensen voor een verloving
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Lyckönskningar till er båda med anledning av er förlovning och allt som ligger framför er.
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer bli mycket lyckliga tillsammans.
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer att vara till mycket glädje för varandra.
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Grattis till er förlovning. Har ni redan bestämt datum för er stora dag?
Gelukwensen voor een fris verloofd paar dat men goed kent en navraag wanneer het huwelijk plaatsvindt

Gelukwensen - Verjaardagen en Jubilea

Birthday greetings!
Födelsedagshälsningar!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Happy Birthday!
Grattis på födelsedagen!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Many happy returns!
Ha den äran!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Wishing you every happiness on your special day.
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag.
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Jag hoppas att alla dina önskningar går i uppfyllelse. Grattis på födelsedagen!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag. Ha en underbar födelsedag!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Happy Anniversary!
Grattis på årsdagen!
Algemene gelukwensen voor een jubileum, gebruikelijk op wenskaarten
Happy…Anniversary!
Grattis på er ...-års bröllopsdag!
Gelukwensen voor een bijzonder jubileum (bijv. 25-jarig huwelijk, 40-jarig huwelijk)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... år och fortfarande starka tillsammans. Ha en trevlig bröllopsdag!
Benadrukken van de lengte van een huwelijk en gelukwensen voor het jubileum
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Grattis på er porslinsbröllopsdag!
Gelukwensen voor een 20-jarig huwelijk
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Grattis på er silverbröllopsdag!
Gelukwensen voor een 25-jarig huwelijk
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Grattis på er rubinbröllopsdag!
Gelukwensen voor een 40-jarig huwelijk
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Grattis på er pärlbröllopsdag!
Gelukwensen voor een 30-jarig huwelijk
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Grattis på er korallbröllopsdag!
Gelukwensen voor een 35-jarig huwelijk
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Grattis på er guldbröllopsdag!
Gelukwensen voor een 50-jarig huwelijk
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Grattis på er diamantbröllopsdag!
Gelukwensen voor een 60-jarig huwelijk

Gelukwensen - Beterschapswensen

Get well soon.
Krya på dig!
Beterschapswensen, gebruikelijk op kaarten
I hope you make a swift and speedy recovery.
Jag hoppas att du tillfrisknar snabbt.
Standaard beterschapswensen
We hope that you will be up and about in no time.
Vi hoppas att du blir frisk på nolltid.
Standaard beterschapswensen van meerdere personen
Thinking of you. May you feel better soon.
Tänker på dig. Jag hoppas att du mår bättre snart.
Standaard beterschapswensen
From everybody at…, get well soon.
Från alla på/hos ..., krya på dig.
Beterschapswensen van meerdere mensen van het werk
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Krya på dig. Alla här tänker på dig.
Beterschapswensen van meerdere mensen van het werk

Gelukwensen - Algemene gelukwensen

Congratulations on…
Gratulationer på/till ...
Standaardzin voor gelukwensen
I wish you the best of luck and every success in…
Jag önskar dig lycka till med ...
Gelukwensen voor toekomstige successen
I wish you every success in…
Jag önskar dig all framgång i ...
Gelukwensen voor toekomstige successen
We would like to send you our congratulations on…
Vi vill skicka våra gratulationer med anledning av ...
Gelukwensen voor een bepaalde gelegenheid
Well done on…
Bra gjort med ...
Gelukwensen voor een bepaalde gelegenheid, minder gelukwensend
Congratulations on passing your driving test!
Grattis till avklarad uppkörning!
Gelukwensen voor een behaald rijexamen
Well done. We knew you could do it.
Bra jobbat. Vi visste att du skulle klara av det.
Gelukwensen voor een goede vriend of familielid
Congrats!
Grattis!
Informeel, relatief ongebruikelijk, afkorting van een gelukwens

Gelukwensen - Academische Prestaties

Congratulations on your graduation!
Grattis till examen!
Gelukwensen voor het afstuderen
Congratulations on passing your exams!
Grattis till de godkända examensproven!
Gelukwensen voor het slagen voor een examen
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Vem är smartast i världen? Bra jobbat med tentan!
Zeer informele en spreektalige gelukwensen voor het slagen voor een examen
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Grattis till att du fått din magisterexamen och lycka till i arbetslivet.
Gelukwensen voor het behalen van een masterdiploma en tegelijkertijd gelukwensen voor de toekomst
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Grattis till studenten och lycka till i framtiden.
Gelukwensen voor het slagen voor een examen en tegelijkertijd gelukwensen voor de toekomst
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Grattis till studentexamen. Jag önskar dig lycka till i din framtida karriär.
Gelukwensen voor het slagen voor een examen en tegelijkertijd gelukwensen voor de carrière
Well done on getting into University. Have a great time!
Bra jobbat med att komma in på universitetet. Njut av din studietid!
Gelukwensen voor het verkrijgen van een studieplaats aan een universiteit

Gelukwensen - Condoleances

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Vi är alla djupt chockade över att höra om ...s plötsliga bortgång och vi delar er sorg.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
We are so very sorry to hear about your loss.
Vi är alla så ledsna över ...s bortgång.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Tillåt mig att framföra mina djupaste kondoleanser med anledning av denna sorgens dag.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Vi blev så ledsna då vi fick höra om din son / dotter / make / maka ...s tragiska bortgång.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zoon/dochter/man/vrouw (inclusief de naam van de overledene)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Vänligen ta emot vårt djupaste och varmaste deltagande i denna svåra stund.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Våra tankar är med dig och din familj i denna mycket svåra stund.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon

Gelukwensen - Carrière

We wish you the best of luck in your new job at…
Vi önskar dig lycka till med ditt nya jobb på/hos ...
Het wensen van succes met een nieuwe baan
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Från alla på/hos ... önskar vi dig lycka till med ditt nya jobb.
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
We wish you the best of luck in your new position of…
Vi önskar dig lycka till med din nya tjänst som ...
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
We wish you every success for your latest career move.
Vi önskar dig lycka till med ditt senaste kliv på karriärstegen.
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
Congratulations on getting the job!
Grattis till det nya jobbet!
Gelukwensen voor het vinden van een nieuwe, goedbetaalde baan
Good luck on your first day at…
Lycka till på din första dag på/hos ...
Gelukwensen voor de eerste werkdag in een nieuwe baan

Gelukwensen - Geboorte

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Vi blev så glada att höra om födelsen av er nyfödde pojke / nyfödda flicka. Grattis!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
Congratulations on your new arrival!
Grattis till familjens nytillskott!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Till den nyblivna mamman. Varma hälsningar till dig och din son / dotter.
Gelukwensen voor een vrouw bij de geboorte van haar kind
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Grattis till er nyfödde vackra gosse / nyfödda vackra tös!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Till ...s mycket stolta föräldrar. Grattis till nytillskottet. Jag är säker på att ni kommer att bli underbara föräldrar.
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind

Gelukwensen - Bedanken

Many thanks for…
Tusen tack för ...
Algemene dankzegging
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Min man/fru och jag skulle vilja tacka dig ...
Dankzegging namens jezelf en een andere persoon
I really don't know how to thank you for…
Jag vet verkligen inte hur jag ska kunna tacka dig tillräckligt för ...
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
As a small token of our gratitude…
Som ett litet tecken på vår tacksamhet ...
Het geven van een cadeau als uitdrukking van dankbaarheid
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Vi vill framföra våra varmaste tack till ... för ...
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
We are very grateful to you for…
Vi är mycket tacksamma för att du ...
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Ingen orsak. Vi borde tvärtom tacka dig!
Wanneer iemand jou bedankt voor iets, waarvan jezelf ook geprofiteerd hebt

Gelukwensen - Kerst- en Nieuwjaarswensen

Season's greetings from…
God Jul och Gott Nytt År önskar ...
Gebruikelijk in de VS bij het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar
Merry Christmas and a Happy New Year!
God Jul och Gott Nytt År!
Gebruikelijk in Groot-Brittannië bij het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar
Happy Easter!
Glad Påsk!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Pasen
Happy Thanksgiving!
Glad tacksägelse!
Gebruikelijk in de VS bij het vieren van Thanksgiving Day
Happy New Year!
Gott Nytt År!
Gebruikelijk bij het vieren van Nieuwjaar
Happy Holidays!
God helg!/God Jul och Gott Nytt År!
Gebruikelijk in de VS en Canada bij het begin van de kerstvakantie
Happy Hanukkah!
Trevlig hanukka!
Gebruikelijk bij het vieren van Chanoeka
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Glad/Trevlig Diwali. Må den vara lika ljus som tidigare.
Gebruikelijk bij het vieren van Divali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
God Jul!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Kerstmis
Merry Christmas and a Happy New Year!
God Jul och Gott Nytt År!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Kerstmis