Vietnamees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Gelukwensen

Gelukwensen - Huwelijk

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Chúc hai bạn hạnh phúc!
Gelukwensen aan een vers getrouwd paar
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Chúc mừng hạnh phúc hai bạn!
Gelukwensen voor een vers getrouwd paar
Congratulations on tying the knot!
Chúc mừng bạn đã đưa chàng / nàng về dinh!
Informeel, gelukwensen voor een vers getrouwd paar dat men goed kent
Congratulations on saying your "I do's"!
Chúc mừng hoa đã có chủ!
Informeel, gelukwensen voor een vers getrouwd paar dat men goed kent
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Chúc mừng cô dâu chú rể trong ngày trọng đại nhé!
Gelukwensen voor een vers getrouwd paar

Gelukwensen - Verloving

Congratulations on your engagement!
Chúc mừng hai bạn đã đính hôn!
Gelukwensen voor een verloving
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Chúc cặp đôi mới đính hôn may mắn và hạnh phúc!
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Chúc mừng lễ đính ước của hai bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc bên nhau!
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Chúc mừng lễ đính ước của hai bạn. Chúc hai bạn ở bên nhau hạnh phúc!
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Chúc mừng hai bạn đã đính hôn? Các bạn đã chọn ngày cho đám cưới chưa?
Gelukwensen voor een fris verloofd paar dat men goed kent en navraag wanneer het huwelijk plaatsvindt

Gelukwensen - Verjaardagen en Jubilea

Birthday greetings!
Chúc mừng sinh nhật!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Happy Birthday!
Sinh nhật vui vẻ!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Many happy returns!
Chúc mừng sinh nhật!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Wishing you every happiness on your special day.
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Chúc mọi điều ước của bạn thành sự thật. Sinh nhật vui vẻ!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Chúc bạn một sinh nhật vui vẻ và tuyệt vời!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Happy Anniversary!
Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!
Algemene gelukwensen voor een jubileum, gebruikelijk op wenskaarten
Happy…Anniversary!
Chúc mừng kỉ niệm... năm ngày cưới!
Gelukwensen voor een bijzonder jubileum (bijv. 25-jarig huwelijk, 40-jarig huwelijk)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... năm và vẫn hạnh phúc như ngày đầu. Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!
Benadrukken van de lengte van een huwelijk en gelukwensen voor het jubileum
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Chúc mừng đám cưới Đồng/Sứ!
Gelukwensen voor een 20-jarig huwelijk
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Chúc mừng đám cưới Bạc!
Gelukwensen voor een 25-jarig huwelijk
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Chúc mừng đám cưới Ruby!
Gelukwensen voor een 40-jarig huwelijk
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Chúc mừng đám cưới Ngọc trai!
Gelukwensen voor een 30-jarig huwelijk
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Chúc mừng đám cưới San hô!
Gelukwensen voor een 35-jarig huwelijk
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Chúc mừng đám cưới Vàng!
Gelukwensen voor een 50-jarig huwelijk
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Chúc mừng đám cưới Kim cương!
Gelukwensen voor een 60-jarig huwelijk

Gelukwensen - Beterschapswensen

Get well soon.
Chúc bạn chóng bình phục!
Beterschapswensen, gebruikelijk op kaarten
I hope you make a swift and speedy recovery.
Chúc bạn chóng khỏe.
Standaard beterschapswensen
We hope that you will be up and about in no time.
Chúng tôi chúc bạn sớm khỏe.
Standaard beterschapswensen van meerdere personen
Thinking of you. May you feel better soon.
Mong bạn sớm khỏe lại.
Standaard beterschapswensen
From everybody at…, get well soon.
Mọi người ở... chúc bạn chóng khỏe.
Beterschapswensen van meerdere mensen van het werk
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Chúc bạn chóng khỏe. Mọi người ở đây đều rất nhớ bạn.
Beterschapswensen van meerdere mensen van het werk

Gelukwensen - Algemene gelukwensen

Congratulations on…
Chúc mừng bạn đã...
Standaardzin voor gelukwensen
I wish you the best of luck and every success in…
Chúc bạn may mắn và thành công với...
Gelukwensen voor toekomstige successen
I wish you every success in…
Chúc bạn thành công trên con đường...
Gelukwensen voor toekomstige successen
We would like to send you our congratulations on…
Chúng tôi muốn gửi lời chúc mừng bạn đã...
Gelukwensen voor een bepaalde gelegenheid
Well done on…
Làm... tốt lắm!
Gelukwensen voor een bepaalde gelegenheid, minder gelukwensend
Congratulations on passing your driving test!
Chúc mừng bạn đã vượt qua bài thi lấy bằng lái xe!
Gelukwensen voor een behaald rijexamen
Well done. We knew you could do it.
Làm tốt lắm. Chúng tôi biết bạn sẽ thành công mà!
Gelukwensen voor een goede vriend of familielid
Congrats!
Chúc mừng!
Informeel, relatief ongebruikelijk, afkorting van een gelukwens

Gelukwensen - Academische Prestaties

Congratulations on your graduation!
Chúc mừng lễ tốt nghiệp của bạn!
Gelukwensen voor het afstuderen
Congratulations on passing your exams!
Chúc mừng bạn đã vượt qua bài thi / bài kiểm tra!
Gelukwensen voor het slagen voor een examen
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Ai mà giỏi thế? Chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt bài thi nhé!
Zeer informele en spreektalige gelukwensen voor het slagen voor een examen
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Chúc mừng bạn đã lấy được bằng thạc sĩ và chúc bạn đi làm may mắn!
Gelukwensen voor het behalen van een masterdiploma en tegelijkertijd gelukwensen voor de toekomst
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Chúc mừng bạn đạt được kết quả tốt nghiệp cao. Chúc bạn may mắn trong tương lai.
Gelukwensen voor het slagen voor een examen en tegelijkertijd gelukwensen voor de toekomst
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Chúc mừng bạn đạt được kết quả tốt nghiệp cao. Chúc bạn may mắn trên con đường sự nghiệp!
Gelukwensen voor het slagen voor een examen en tegelijkertijd gelukwensen voor de carrière
Well done on getting into University. Have a great time!
Chúc mừng bạn đã trúng tuyển đại học! Chúc bạn tận hưởng quãng đời sinh viên của mình!
Gelukwensen voor het verkrijgen van een studieplaats aan een universiteit

Gelukwensen - Condoleances

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Chúng tôi vô cùng đau lòng khi hay tin... đã ra đi rất đột ngột, và muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới bạn.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
We are so very sorry to hear about your loss.
Chúng tôi xin chia buồn với sự mất mát của bạn.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc với sự mất mát lớn lao của bạn.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Chúng tôi vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cháu / anh / chị...
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zoon/dochter/man/vrouw (inclusief de naam van de overledene)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới anh chị trong những giờ phút khó khăn này.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Chúng tôi xin chia buồn với sự mất mát to lớn của anh / chị và gia quyến.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon

Gelukwensen - Carrière

We wish you the best of luck in your new job at…
Chúng tôi chúc bạn may mắn với công việc mới tại...
Het wensen van succes met een nieuwe baan
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Mọi người tại... chúc bạn may mắn với công việc mới.
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
We wish you the best of luck in your new position of…
Chúng tôi chúc bạn may mắn với công việc mới tại...
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
We wish you every success for your latest career move.
Chúc bạn thành công với công tác mới.
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
Congratulations on getting the job!
Chúc mừng bạn đã kiếm được công việc mới!
Gelukwensen voor het vinden van een nieuwe, goedbetaalde baan
Good luck on your first day at…
Chúc bạn có ngày làm việc đầu tiên may mắn tại...
Gelukwensen voor de eerste werkdag in een nieuwe baan

Gelukwensen - Geboorte

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Chúng tôi rất vui khi nghe tin bé trai/bé gái nhà bạn mới chào đời. Chúc mừng gia đình bạn!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
Congratulations on your new arrival!
Chúc mừng gia đình bạn có thêm thành viên mới!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé!
Gelukwensen voor een vrouw bij de geboorte van haar kind
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Chúc mừng hai vợ chồng và bé trai/bé gái mới chào đời!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Chúc mừng hai vợ chồng đã lên chức bố mẹ! Mình tin rằng hai bạn sẽ là những người bố người mẹ tuyệt vời.
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind

Gelukwensen - Bedanken

Many thanks for…
Cảm ơn bạn rất nhiều vì...
Algemene dankzegging
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Hai vợ chồng tôi xin cảm ơn bạn vì...
Dankzegging namens jezelf en een andere persoon
I really don't know how to thank you for…
Thật không biết cảm ơn bạn bao nhiêu cho đủ vì đã...
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
As a small token of our gratitude…
Tôi xin gửi bạn một chút quà để cảm ơn bạn đã...
Het geven van een cadeau als uitdrukking van dankbaarheid
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới... vì đã...
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
We are very grateful to you for…
Chúng tôi vô cùng cảm ơn bạn đã...
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Không có gì đâu! Chúng tôi phải cảm ơn bạn mới phải.
Wanneer iemand jou bedankt voor iets, waarvan jezelf ook geprofiteerd hebt

Gelukwensen - Kerst- en Nieuwjaarswensen

Season's greetings from…
Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!
Gebruikelijk in de VS bij het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar
Merry Christmas and a Happy New Year!
Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!
Gebruikelijk in Groot-Brittannië bij het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar
Happy Easter!
Chúc mừng ngày lễ Phục sinh!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Pasen
Happy Thanksgiving!
Chúc mừng lễ Tạ ơn!
Gebruikelijk in de VS bij het vieren van Thanksgiving Day
Happy New Year!
Chúc mừng năm mới!
Gebruikelijk bij het vieren van Nieuwjaar
Happy Holidays!
Chúc ngày lễ vui vẻ!
Gebruikelijk in de VS en Canada bij het begin van de kerstvakantie
Happy Hanukkah!
Chúc mừng lễ Hannukah!
Gebruikelijk bij het vieren van Chanoeka
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Chúc bạn lễ Diwali vui vẻ và rạng rỡ!
Gebruikelijk bij het vieren van Divali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Giáng sinh vui vẻ! / Giáng sinh an lành!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Kerstmis
Merry Christmas and a Happy New Year!
Chúc bạn Giáng sinh và Năm mới hạnh phúc!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Kerstmis