Tsjechisch | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Gelukwensen

Gelukwensen - Huwelijk

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Gelukwensen aan een vers getrouwd paar
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.
Gelukwensen voor een vers getrouwd paar
Congratulations on tying the knot!
Gratulujeme ke svatbě!
Informeel, gelukwensen voor een vers getrouwd paar dat men goed kent
Congratulations on saying your "I do's"!
Blahopřejeme, že jste si řekli své ano!
Informeel, gelukwensen voor een vers getrouwd paar dat men goed kent
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
Gelukwensen voor een vers getrouwd paar

Gelukwensen - Verloving

Congratulations on your engagement!
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení!
Gelukwensen voor een verloving
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Už jste se rozhodli, kdy se bude konat tento velký den?
Gelukwensen voor een fris verloofd paar dat men goed kent en navraag wanneer het huwelijk plaatsvindt

Gelukwensen - Verjaardagen en Jubilea

Birthday greetings!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Happy Birthday!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Many happy returns!
Hodně štěstí a zdraví!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Wishing you every happiness on your special day.
Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k narozeninám!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka. Krásné narozeniny!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Happy Anniversary!
Hodně štěstí k výročí!
Algemene gelukwensen voor een jubileum, gebruikelijk op wenskaarten
Happy…Anniversary!
Hodně štěstí k... výročí!
Gelukwensen voor een bijzonder jubileum (bijv. 25-jarig huwelijk, 40-jarig huwelijk)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
...rok a stále spolu. Blahopřeji k výročí!
Benadrukken van de lengte van een huwelijk en gelukwensen voor het jubileum
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Blahopřejeme k porcelánovému výročí svatby!
Gelukwensen voor een 20-jarig huwelijk
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
Gelukwensen voor een 25-jarig huwelijk
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke rubínovému výročí svatby!
Gelukwensen voor een 40-jarig huwelijk
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke perlovému výročí svatby!
Gelukwensen voor een 30-jarig huwelijk
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Gelukwensen voor een 35-jarig huwelijk
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Gelukwensen voor een 50-jarig huwelijk
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke diamantovému výročí svatby!
Gelukwensen voor een 60-jarig huwelijk

Gelukwensen - Beterschapswensen

Get well soon.
Uzdrav se brzy.
Beterschapswensen, gebruikelijk op kaarten
I hope you make a swift and speedy recovery.
Doufám, že se rychle uzdravíš.
Standaard beterschapswensen
We hope that you will be up and about in no time.
Doufáme, že budeš hned zase jako rybička.
Standaard beterschapswensen van meerdere personen
Thinking of you. May you feel better soon.
Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš.
Standaard beterschapswensen
From everybody at…, get well soon.
Všichni v... ti přejí brzké uzdravení!
Beterschapswensen van meerdere mensen van het werk
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme.
Beterschapswensen van meerdere mensen van het werk

Gelukwensen - Algemene gelukwensen

Congratulations on…
Blahopřejeme k...
Standaardzin voor gelukwensen
I wish you the best of luck and every success in…
Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v...
Gelukwensen voor toekomstige successen
I wish you every success in…
Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v...
Gelukwensen voor toekomstige successen
We would like to send you our congratulations on…
Rádi bychom Ti/Vám poslali naše gratulace k...
Gelukwensen voor een bepaalde gelegenheid
Well done on…
Dobrá práce na...
Gelukwensen voor een bepaalde gelegenheid, minder gelukwensend
Congratulations on passing your driving test!
Blahopřejeme k absolvování řidičských zkoušek!
Gelukwensen voor een behaald rijexamen
Well done. We knew you could do it.
Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš.
Gelukwensen voor een goede vriend of familielid
Congrats!
Gratulujeme!
Informeel, relatief ongebruikelijk, afkorting van een gelukwens

Gelukwensen - Academische Prestaties

Congratulations on your graduation!
Gratulujeme k promoci!
Gelukwensen voor het afstuderen
Congratulations on passing your exams!
Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Gelukwensen voor het slagen voor een examen
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Zeer informele en spreektalige gelukwensen voor het slagen voor een examen
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Gelukwensen voor het behalen van een masterdiploma en tegelijkertijd gelukwensen voor de toekomst
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Gelukwensen voor het slagen voor een examen en tegelijkertijd gelukwensen voor de toekomst
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
Gelukwensen voor het slagen voor een examen en tegelijkertijd gelukwensen voor de carrière
Well done on getting into University. Have a great time!
Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Gelukwensen voor het verkrijgen van een studieplaats aan een universiteit

Gelukwensen - Condoleances

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí ... a přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
We are so very sorry to hear about your loss.
Je mi velmi líto Vaší ztráty.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zoon/dochter/man/vrouw (inclusief de naam van de overledene)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon

Gelukwensen - Carrière

We wish you the best of luck in your new job at…
Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v...
Het wensen van succes met een nieuwe baan
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové práci.
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
We wish you the best of luck in your new position of…
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové pozici...
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
We wish you every success for your latest career move.
Přejeme Vám mnoho úspěchů pro svůj nejnovější kariérní postup.
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
Congratulations on getting the job!
Gratulujeme k novému zaměstnání!
Gelukwensen voor het vinden van een nieuwe, goedbetaalde baan
Good luck on your first day at…
Hodně štěstí první den v...
Gelukwensen voor de eerste werkdag in een nieuwe baan

Gelukwensen - Geboorte

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
Congratulations on your new arrival!
Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.
Gelukwensen voor een vrouw bij de geboorte van haar kind
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Blahopřejeme k příchodu vašeho chlapečka/holčičky!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Hrdým rodičům... . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete skvělými rodiči.
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind

Gelukwensen - Bedanken

Many thanks for…
Mnohokrát děkuji za...
Algemene dankzegging
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Chtěl(a) bych poděkovat jménem mým a mého manžela/mé manželky...
Dankzegging namens jezelf en een andere persoon
I really don't know how to thank you for…
Opravdu nevím, jak vám mám poděkovat za...
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
As a small token of our gratitude…
Jako malý projev naší vděčnosti...
Het geven van een cadeau als uitdrukking van dankbaarheid
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování... za...
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
We are very grateful to you for…
Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á) za...
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my vám!
Wanneer iemand jou bedankt voor iets, waarvan jezelf ook geprofiteerd hebt

Gelukwensen - Kerst- en Nieuwjaarswensen

Season's greetings from…
Příjemné prožití Vánočních svátků přeje...
Gebruikelijk in de VS bij het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar
Merry Christmas and a Happy New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Gebruikelijk in Groot-Brittannië bij het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar
Happy Easter!
Veselé Velikonoce!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Pasen
Happy Thanksgiving!
Šťastné díkuvzdání!
Gebruikelijk in de VS bij het vieren van Thanksgiving Day
Happy New Year!
Šťastný Nový rok!
Gebruikelijk bij het vieren van Nieuwjaar
Happy Holidays!
Šťastné svátky!
Gebruikelijk in de VS en Canada bij het begin van de kerstvakantie
Happy Hanukkah!
Šťastnou chanuku!
Gebruikelijk bij het vieren van Chanoeka
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Šťastný Diwali. Ať je Diwali jasnější než předtím.
Gebruikelijk bij het vieren van Divali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Veselé Vánoce!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Kerstmis
Merry Christmas and a Happy New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Kerstmis