Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Gelukwensen

Gelukwensen - Huwelijk

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld.
Gelukwensen aan een vers getrouwd paar
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.
Gelukwensen voor een vers getrouwd paar
Congratulations on tying the knot!
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!
Informeel, gelukwensen voor een vers getrouwd paar dat men goed kent
Congratulations on saying your "I do's"!
Van harte gefeliciteerd met jullie jawoord!
Informeel, gelukwensen voor een vers getrouwd paar dat men goed kent
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Wij wensen de bruid en bruidegom veel geluk in hun huwelijk.
Gelukwensen voor een vers getrouwd paar

Gelukwensen - Verloving

Congratulations on your engagement!
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving!
Gelukwensen voor een verloving
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en veel geluk voor jullie gezamenlijke toekomst.
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie samen erg gelukkig worden.
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie elkaar erg gelukkig maken.
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving. Hebben jullie al een datum voor de trouwdag geprikt?
Gelukwensen voor een fris verloofd paar dat men goed kent en navraag wanneer het huwelijk plaatsvindt

Gelukwensen - Verjaardagen en Jubilea

Birthday greetings!
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Happy Birthday!
Gefeliciteerd met je verjaardag!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Many happy returns!
Nog vele jaren!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Wishing you every happiness on your special day.
Gefeliciteerd met jouw speciale dag.
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Dat al jouw wensen mogen uitkomen. Gefeliciteerd met je verjaardag!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Voor vandaag wens ik jou alle geluk van de wereld. Geniet van jouw verjaardag!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Happy Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
Algemene gelukwensen voor een jubileum, gebruikelijk op wenskaarten
Happy…Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het ... jubileum!
Gelukwensen voor een bijzonder jubileum (bijv. 25-jarig huwelijk, 40-jarig huwelijk)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... jaren en nog steeds zo gelukkig als in het begin. Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
Benadrukken van de lengte van een huwelijk en gelukwensen voor het jubileum
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het porseleinen huwelijk!
Gelukwensen voor een 20-jarig huwelijk
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het zilveren huwelijk!
Gelukwensen voor een 25-jarig huwelijk
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het robijnen huwelijk!
Gelukwensen voor een 40-jarig huwelijk
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het parelen huwelijk!
Gelukwensen voor een 30-jarig huwelijk
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het koralen huwelijk!
Gelukwensen voor een 35-jarig huwelijk
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het gouden huwelijk!
Gelukwensen voor een 50-jarig huwelijk
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het diamanten huwelijk!
Gelukwensen voor een 60-jarig huwelijk

Gelukwensen - Beterschapswensen

Get well soon.
Beterschap.
Beterschapswensen, gebruikelijk op kaarten
I hope you make a swift and speedy recovery.
Ik hoop dat je snel en spoedig weer beter wordt.
Standaard beterschapswensen
We hope that you will be up and about in no time.
Wij hopen dat je snel weer de oude bent.
Standaard beterschapswensen van meerdere personen
Thinking of you. May you feel better soon.
Ik denk aan je. Dat je snel weer beter wordt.
Standaard beterschapswensen
From everybody at…, get well soon.
Alle collega´s van ... wensen jou van harte beterschap.
Beterschapswensen van meerdere mensen van het werk
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Beterschap! Iedereen hier van ... doet jou de groeten.
Beterschapswensen van meerdere mensen van het werk

Gelukwensen - Algemene gelukwensen

Congratulations on…
Van harte gefeliciteerd met ...
Standaardzin voor gelukwensen
I wish you the best of luck and every success in…
Ik wens jou veel geluk en succes met ...
Gelukwensen voor toekomstige successen
I wish you every success in…
Ik wens jou alle succes met ...
Gelukwensen voor toekomstige successen
We would like to send you our congratulations on…
Wij willen jou van harte feliciteren met ...
Gelukwensen voor een bepaalde gelegenheid
Well done on…
Gefeliciteerd met ...
Gelukwensen voor een bepaalde gelegenheid, minder gelukwensend
Congratulations on passing your driving test!
Van harte gefeliciteerd met het behalen van je rijbewijs!
Gelukwensen voor een behaald rijexamen
Well done. We knew you could do it.
Gefeliciteerd. We wisten dat je het zou halen.
Gelukwensen voor een goede vriend of familielid
Congrats!
Gefeli!
Informeel, relatief ongebruikelijk, afkorting van een gelukwens

Gelukwensen - Academische Prestaties

Congratulations on your graduation!
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw diploma!
Gelukwensen voor het afstuderen
Congratulations on passing your exams!
Van harte gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
Gelukwensen voor het slagen voor een examen
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Wat ben jij een slimmerik! Gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
Zeer informele en spreektalige gelukwensen voor het slagen voor een examen
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw masterdiploma en veel succes in het werkzame leven!
Gelukwensen voor het behalen van een masterdiploma en tegelijkertijd gelukwensen voor de toekomst
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gefeliciteerd met je fantastische examenresultaten en veel succes voor de toekomst.
Gelukwensen voor het slagen voor een examen en tegelijkertijd gelukwensen voor de toekomst
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gefeliciteerd met je examenresultaten en veel succes met je toekomstige carrière.
Gelukwensen voor het slagen voor een examen en tegelijkertijd gelukwensen voor de carrière
Well done on getting into University. Have a great time!
Gefeliciteerd met jouw studieplaats aan de universiteit. Veel plezier!
Gelukwensen voor het verkrijgen van een studieplaats aan een universiteit

Gelukwensen - Condoleances

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Wij zijn diep geschokt over het plotselinge overlijden van ... en wij willen ons oprechte medeleven betuigen.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
We are so very sorry to hear about your loss.
Het spijt ons zeer over jouw tragische verlies te moeten horen.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Ik wil mijn oprechte medeleven betuigen op deze zwarte dag.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Wij zijn geschokt en zeer verdrietig over de voortijdige dood van onze zoon/dochter/man/vrouw, ... .
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zoon/dochter/man/vrouw (inclusief de naam van de overledene)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
In deze moeilijke dagen willen wij aan jou ons oprechte medeleven betuigen.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Onze gedachten zijn bij jou en jouw familie tijdens deze moeilijke dagen van verlies.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon

Gelukwensen - Carrière

We wish you the best of luck in your new job at…
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe baan bij ...
Het wensen van succes met een nieuwe baan
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Iedereen bij ... wenst jou veel succes met je nieuwe baan.
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
We wish you the best of luck in your new position of…
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe positie als ...
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
We wish you every success for your latest career move.
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe carrièrestap.
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
Congratulations on getting the job!
Van harte gefeliciteerd met jouw nieuwe baan!
Gelukwensen voor het vinden van een nieuwe, goedbetaalde baan
Good luck on your first day at…
Veel succes met jouw eerste werkdag bij ...
Gelukwensen voor de eerste werkdag in een nieuwe baan

Gelukwensen - Geboorte

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Wij waren erg blij toen we hoorden van de geboorte van jullie zoon/dochter. Gefeliciteerd.
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
Congratulations on your new arrival!
Gefeliciteerd met jullie pasgeborene!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Voor de nieuwe moeder. De beste wensen voor jou en je zoon/dochter.
Gelukwensen voor een vrouw bij de geboorte van haar kind
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Van harte gefeliciteerd met de komst van jullie kleine jongen/meisje!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Aan de trotse ouders van ... . Gefeliciteerd met jullie pasgeborene. Ik weet zeker dat jullie geweldige ouders worden.
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind

Gelukwensen - Bedanken

Many thanks for…
Hartelijk bedankt voor ...
Algemene dankzegging
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Ik wil jou/jullie graag bedanken namens mijn man/vrouw en mijzelf ...
Dankzegging namens jezelf en een andere persoon
I really don't know how to thank you for…
Ik weet echt niet hoe ik jou bedanken moet voor ...
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
As a small token of our gratitude…
Als blijk van onze dankbaarheid ...
Het geven van een cadeau als uitdrukking van dankbaarheid
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Wij willen graag aan ... onze diepe dankbaarheid tonen ...
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
We are very grateful to you for…
Wij zijn jou zeer dankbaar dat ...
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Geen dank. Integendeel: wij moeten jou bedanken!
Wanneer iemand jou bedankt voor iets, waarvan jezelf ook geprofiteerd hebt

Gelukwensen - Kerst- en Nieuwjaarswensen

Season's greetings from…
Fijne feestdagen wensen ...
Gebruikelijk in de VS bij het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar
Merry Christmas and a Happy New Year!
Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
Gebruikelijk in Groot-Brittannië bij het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar
Happy Easter!
Vrolijk Pasen!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Pasen
Happy Thanksgiving!
Fijne Thanksgiving!
Gebruikelijk in de VS bij het vieren van Thanksgiving Day
Happy New Year!
Gelukkig Nieuwjaar!
Gebruikelijk bij het vieren van Nieuwjaar
Happy Holidays!
Fijne feestdagen!
Gebruikelijk in de VS en Canada bij het begin van de kerstvakantie
Happy Hanukkah!
Fijne Chanoeka!
Gebruikelijk bij het vieren van Chanoeka
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Fijne Divali! Moge deze Divali zo stralend zijn als altijd.
Gebruikelijk bij het vieren van Divali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Prettige Kerstdagen! / Zalig Kerstfeest!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Kerstmis
Merry Christmas and a Happy New Year!
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Kerstmis