Esperanto | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Gelukwensen

Gelukwensen - Huwelijk

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Gelukwensen aan een vers getrouwd paar
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Gelukwensen voor een vers getrouwd paar
Congratulations on tying the knot!
Gratulojn pro ligante la nodon!
Informeel, gelukwensen voor een vers getrouwd paar dat men goed kent
Congratulations on saying your "I do's"!
Gratulojn pro diri "jes"!
Informeel, gelukwensen voor een vers getrouwd paar dat men goed kent
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Gelukwensen voor een vers getrouwd paar

Gelukwensen - Verloving

Congratulations on your engagement!
Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Gelukwensen voor een verloving
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Gelukwensen voor een fris verloofd paar
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Gelukwensen voor een fris verloofd paar dat men goed kent en navraag wanneer het huwelijk plaatsvindt

Gelukwensen - Verjaardagen en Jubilea

Birthday greetings!
Feliĉan naskiĝtagon!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Happy Birthday!
Feliĉan naskiĝtagon!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Many happy returns!
Feliĉan naskiĝtagon!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Wishing you every happiness on your special day.
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Algemene gelukwensen voor een verjaardag, gebruikelijk op verjaardagskaarten
Happy Anniversary!
Feliĉa datreveno!
Algemene gelukwensen voor een jubileum, gebruikelijk op wenskaarten
Happy…Anniversary!
Feliĉa... datreveno!
Gelukwensen voor een bijzonder jubileum (bijv. 25-jarig huwelijk, 40-jarig huwelijk)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
Benadrukken van de lengte van een huwelijk en gelukwensen voor het jubileum
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Gelukwensen voor een 20-jarig huwelijk
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Gelukwensen voor een 25-jarig huwelijk
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Gelukwensen voor een 40-jarig huwelijk
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Gelukwensen voor een 30-jarig huwelijk
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Gelukwensen voor een 35-jarig huwelijk
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Gelukwensen voor een 50-jarig huwelijk
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Gelukwensen voor een 60-jarig huwelijk

Gelukwensen - Beterschapswensen

Get well soon.
Saniĝus baldaŭ.
Beterschapswensen, gebruikelijk op kaarten
I hope you make a swift and speedy recovery.
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Standaard beterschapswensen
We hope that you will be up and about in no time.
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Standaard beterschapswensen van meerdere personen
Thinking of you. May you feel better soon.
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Standaard beterschapswensen
From everybody at…, get well soon.
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
Beterschapswensen van meerdere mensen van het werk
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Beterschapswensen van meerdere mensen van het werk

Gelukwensen - Algemene gelukwensen

Congratulations on…
Gratulojn pro...
Standaardzin voor gelukwensen
I wish you the best of luck and every success in…
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Gelukwensen voor toekomstige successen
I wish you every success in…
Mi deziras al vi sukceson en...
Gelukwensen voor toekomstige successen
We would like to send you our congratulations on…
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Gelukwensen voor een bepaalde gelegenheid
Well done on…
Bonege por...
Gelukwensen voor een bepaalde gelegenheid, minder gelukwensend
Congratulations on passing your driving test!
Gratulojn por vian veturantan teston!
Gelukwensen voor een behaald rijexamen
Well done. We knew you could do it.
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Gelukwensen voor een goede vriend of familielid
Congrats!
Feliĉoj!
Informeel, relatief ongebruikelijk, afkorting van een gelukwens

Gelukwensen - Academische Prestaties

Congratulations on your graduation!
Gratulojn pro via diplomiĝo!
Gelukwensen voor het afstuderen
Congratulations on passing your exams!
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Gelukwensen voor het slagen voor een examen
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Bonege kun via ekzameno!
Zeer informele en spreektalige gelukwensen voor het slagen voor een examen
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Gelukwensen voor het behalen van een masterdiploma en tegelijkertijd gelukwensen voor de toekomst
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Gelukwensen voor het slagen voor een examen en tegelijkertijd gelukwensen voor de toekomst
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Gelukwensen voor het slagen voor een examen en tegelijkertijd gelukwensen voor de carrière
Well done on getting into University. Have a great time!
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Gelukwensen voor het verkrijgen van een studieplaats aan een universiteit

Gelukwensen - Condoleances

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
We are so very sorry to hear about your loss.
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zoon/dochter/man/vrouw (inclusief de naam van de overledene)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Betuiging van medeleven bij het overlijden van een zeer dierbare persoon

Gelukwensen - Carrière

We wish you the best of luck in your new job at…
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Het wensen van succes met een nieuwe baan
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
We wish you the best of luck in your new position of…
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
We wish you every success for your latest career move.
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Het wensen van succes met een nieuwe baan door voormalige collega´s
Congratulations on getting the job!
Gratuloj por akirai la laboron!
Gelukwensen voor het vinden van een nieuwe, goedbetaalde baan
Good luck on your first day at…
Bona fortuno sur via unua tago en...
Gelukwensen voor de eerste werkdag in een nieuwe baan

Gelukwensen - Geboorte

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
Congratulations on your new arrival!
Gratulojn pro via nova alveno!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Gelukwensen voor een vrouw bij de geboorte van haar kind
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Gelukwensen voor een paar bij de geboorte van hun kind

Gelukwensen - Bedanken

Many thanks for…
Multajn dankojn por...
Algemene dankzegging
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Dankzegging namens jezelf en een andere persoon
I really don't know how to thank you for…
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
As a small token of our gratitude…
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Het geven van een cadeau als uitdrukking van dankbaarheid
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
We are very grateful to you for…
Ni tre dankas vin pro...
Uitdrukking van dankbaarheid voor een bepaalde daad
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Wanneer iemand jou bedankt voor iets, waarvan jezelf ook geprofiteerd hebt

Gelukwensen - Kerst- en Nieuwjaarswensen

Season's greetings from…
Sezonaj salutoj el...
Gebruikelijk in de VS bij het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar
Merry Christmas and a Happy New Year!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Gebruikelijk in Groot-Brittannië bij het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar
Happy Easter!
Feliĉan Paskon!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Pasen
Happy Thanksgiving!
Feliĉan Dankofeston
Gebruikelijk in de VS bij het vieren van Thanksgiving Day
Happy New Year!
Feliĉan Novjaron!
Gebruikelijk bij het vieren van Nieuwjaar
Happy Holidays!
Feliĉaj Ferioj!
Gebruikelijk in de VS en Canada bij het begin van de kerstvakantie
Happy Hanukkah!
Feliĉa Hanukkah!
Gebruikelijk bij het vieren van Chanoeka
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Feliĉa Divali al vi.
Gebruikelijk bij het vieren van Divali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Feliĉan Kristnaskon!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Kerstmis
Merry Christmas and a Happy New Year!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Gebruikelijk in christelijke landen bij het vieren van Kerstmis