Japans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Hej John,
太郎君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hej mamma/pappa,
お母さんへ/お父さんへ
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Hej farbror/morbror Jerome,
太郎おじさんへ
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hallå John,
太郎君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hej John,
太郎君へ
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
太郎君、
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Min älskling,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Raring,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Min käre John,
太郎へ
Informeel, aanhef voor een partner
Tack för ditt mejl.
メールをくれてありがとう。
Antwoord bij een briefwisseling
Det var roligt att du hörde av dig igen.
メールをもらってうれしかったよ。
Antwoord bij een briefwisseling
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Jag skriver för att berätta att ...
喜んで・・・・を報告します。
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Har ni några planer för ...?
・・・・に何か予定はありますか?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Jag är glad att kunna berätta att ...
・・・・を喜んで報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Jag är glad att höra att ...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
残念だけど・・・・を報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... hälsar.
・・・・がよろしく言っていたよ。
De groeten doen aan een derde persoon
Hälsa ... från mig.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
お返事を楽しみに待っています。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Mejla mig så fort som möjligt.
返信を待っています。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Mejla mig gärna när ...
・・・・の時はまた連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Mejla mig så fort du vet något mer.
何かあったらまた連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sköt om dig.
元気でね
E-mail aan familie en vrienden
Jag älskar dig.
好きだよ
E-mail aan partner
Hälsningar,
じゃあね
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Hjärtliga hälsningar,
じゃあね
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Hjärtligaste hälsningar,
よろしく
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Jag önskar dig allt gott,
元気でね
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Många kramar,
体に気をつけてね
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Puss och kram,
元気でね
Informeel, e-mail aan familie
Kramisar,
元気でね
Informeel, e-mail aan familie