Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Hej John,
Dear John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hej mamma/pappa,
Dear Mum / Dad,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Hej farbror/morbror Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hallå John,
Hello John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hej John,
Hey John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Min älskling,
My Dear,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Raring,
My Dearest,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Min käre John,
Dearest John,
Informeel, aanhef voor een partner
Tack för ditt mejl.
Thank you for your E-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
Det var roligt att du hörde av dig igen.
It was good to hear from you again.
Antwoord bij een briefwisseling
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
It's such a long time since we had any contact.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Jag skriver för att berätta att ...
I am writing to tell you that…
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Har ni några planer för ...?
Have you made any plans for…?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
It was so kind of you to write / invite / send…
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Jag är glad att kunna berätta att ...
I am delighted to announce that…
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Jag är glad att höra att ...
I was delighted to hear that…
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
I am sorry to inform you that…
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
I was so sorry to hear that…
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Please add me on...messenger. My username is…
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... hälsar.
…sends his/her love.
De groeten doen aan een derde persoon
Hälsa ... från mig.
Say hello to…for me.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Mejla mig så fort som möjligt.
Write back soon.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Mejla mig gärna när ...
Do write back when…
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Mejla mig så fort du vet något mer.
Send me news, when you know anything more.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sköt om dig.
Take care.
E-mail aan familie en vrienden
Jag älskar dig.
I love you.
E-mail aan partner
Hälsningar,
Best wishes,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Hjärtliga hälsningar,
With best wishes,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Hjärtligaste hälsningar,
Kindest regards,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Jag önskar dig allt gott,
All the best,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Många kramar,
All my love,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Puss och kram,
Lots of love,
Informeel, e-mail aan familie
Kramisar,
Much love,
Informeel, e-mail aan familie