Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Hej John,
亲爱的约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hej mamma/pappa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Hej farbror/morbror Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hallå John,
你好,约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hej John,
嘿,约翰,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
约翰,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Min älskling,
我亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Raring,
我最亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Min käre John,
最亲爱的约翰,
Informeel, aanhef voor een partner
Tack för ditt mejl.
谢谢您的邮件。
Antwoord bij een briefwisseling
Det var roligt att du hörde av dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
对不起,这么久没有给你写信。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Jag skriver för att berätta att ...
我给您写信是为了告诉您...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Har ni några planer för ...?
你对...有什么计划吗?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Jag är glad att kunna berätta att ...
很高兴宣布...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Jag är glad att höra att ...
听到...我非常高兴
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
很遗憾地告诉你们...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
听到...很遗憾
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
请在...上加我,我的用户名是...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... hälsar.
...致上他/她的祝福。
De groeten doen aan een derde persoon
Hälsa ... från mig.
代我向...问好。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Mejla mig så fort som möjligt.
尽快回复。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Mejla mig gärna när ...
当...,请回复我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Mejla mig så fort du vet något mer.
如果你有更多消息,请发送给我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sköt om dig.
保重。
E-mail aan familie en vrienden
Jag älskar dig.
我爱你。
E-mail aan partner
Hälsningar,
衷心的祝福,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Hjärtliga hälsningar,
致以最衷心的祝福,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Hjärtligaste hälsningar,
最衷心的问候,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Jag önskar dig allt gott,
一切顺利,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Många kramar,
致以我的祝福,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Puss och kram,
衷心祝福,
Informeel, e-mail aan familie
Kramisar,
衷心祝福,
Informeel, e-mail aan familie