Tsjechisch | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Gửi Vi,
Milý Johne,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Gửi bố / mẹ,
Milá mamko / Milý taťko
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Cháu chào chú Triều,
Milý strejdo Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Lam thân mến,
Ahoj Johne,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Thương thân mến,
Čau Johne,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Tùng à,
Johne,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Gửi bạn,
Můj milý / Má milá,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Anh / Em thân yêu,
Můj/Má nejdražší,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Trúc thân yêu,
Nejdražší Johne,
Informeel, aanhef voor een partner
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Děkuji za tvůj e-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Antwoord bij een briefwisseling
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Bạn có rảnh vào...?
Už máš nějaké plány na... ?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mình rất vui khi được biết...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mình rất tiếc khi hay tin...
Je mi moc líto, že...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... gửi lời chào cho bạn.
... posílá pozdrav!
De groeten doen aan een derde persoon
Cho mình gửi lời chào tới...
Pozdravuj ode mě... .
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Těším se na tvojí odpověď.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Napiš brzy.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Hãy hồi âm cho mình khi...
Napiš mi prosím, až...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Opatruj se.
E-mail aan familie en vrienden
Em yêu anh / Anh yêu em.
Miluji tě.
E-mail aan partner
Thân ái,
S přáním všeho nejlepšího,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Thân,
Mějte se moc hezky,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Thân thương,
Nejsrdečnější pozdravy,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Thân mến,
Jen to nejlepší,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Thân mến,
S láskou,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Thân thương,
S láskou,
Informeel, e-mail aan familie
Thân thương,
S láskou,
Informeel, e-mail aan familie