Hindi | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Gửi Vi,
प्यारे मित्र रहीम
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Gửi bố / mẹ,
प्यारे माता पिता,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Cháu chào chú Triều,
प्रीय चाचा जी,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Lam thân mến,
कैसे हो जय,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Thương thân mến,
ओय राहुल!
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Tùng à,
रीमा,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Gửi bạn,
मेरे प्यारे...,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Anh / Em thân yêu,
मेरी प्यारी...,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Trúc thân yêu,
प्यारी नीना,
Informeel, aanhef voor een partner
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
आपके मेल के लिए धन्यवाद.
Antwoord bij een briefwisseling
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
तम्हारी ख़बर सुनकर खुशी हुई.
Antwoord bij een briefwisseling
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
इतने देर तक न लिखने के लिए माफी माँगता हूँ.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
कितने दिन बीत गए हमारी बात-चीत होकर.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
मैं तुम्हे यह बताना चाहता/चाहती हूँ कि,...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Bạn có rảnh vào...?
क्या तुम... के दिन कुछ कर रहे हो?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
निमंत्रण के लिए/जानकारी के लिए धन्यवाद.
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
... के बारे मे बताने के लिए/ देने के लिए धन्यवाद.
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
आपके पत्र/निमंत्रण के लिए धन्यवाद.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mình rất vui khi được biết...
मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mình rất tiếc phải báo rằng...
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mình rất tiếc khi hay tin...
मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे नए वेबसाईट पर जाओगे तो...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
... मेसेंजर पर मुझे ऐड कीजिए. मेरा यूझरनेम है...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
... की बहुत याद आती है. उनको मेरा प्यार देना.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... gửi lời chào cho bạn.
...अपना प्यार भेजता/भेजती है.
De groeten doen aan een derde persoon
Cho mình gửi lời chào tới...
... को मेरा प्रणाम/प्यार.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
आशा है कि आपका जवाब जल्द से जल्द मिले.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
जल्द ही जवाब लिखना.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Hãy hồi âm cho mình khi...
... हो, तो मुझे जरूर लिखना.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
जब तुम्हे और कुछ पता चले तो मुझे खबर भजना.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
अपना खयाल रखना.
E-mail aan familie en vrienden
Em yêu anh / Anh yêu em.
तुम्हारा अपना/तम्हारी अपनी
E-mail aan partner
Thân ái,
शुभकामनाएं,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Thân,
शुभकामनाएं,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Thân thương,
शुभकामनाएं,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Thân mến,
मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे सथ है.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Thân mến,
ढेर सारा प्यार,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Thân thương,
ढेर सारा प्यार,
Informeel, e-mail aan familie
Thân thương,
आपका अपना/आपकी अपनी,
Informeel, e-mail aan familie