Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Milý Johne,
Beste Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Milá mamko / Milý taťko
Beste mama / papa
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Milý strejdo Jerome,
Beste oom Jeroen
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Ahoj Johne,
Hallo Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Čau Johne,
Hoi Jan
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Johne,
Jan
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Můj milý / Má milá,
Lieve ...
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Můj/Má nejdražší,
Liefste ...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Nejdražší Johne,
Lieve Jan
Informeel, aanhef voor een partner
Děkuji za tvůj e-mail.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwoord bij een briefwisseling
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Už máš nějaké plány na... ?
Heb je al plannen voor ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Helaas moet ik je melden dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Je mi moc líto, že...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... posílá pozdrav!
... doet jou de groeten.
De groeten doen aan een derde persoon
Pozdravuj ode mě... .
Doe ... de groeten namens mij.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Těším se na tvojí odpověď.
Ik hoop snel van jou te horen.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Napiš brzy.
Schrijf me snel terug.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Napiš mi prosím, až...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Opatruj se.
Het ga je goed.
E-mail aan familie en vrienden
Miluji tě.
Ik hou van je.
E-mail aan partner
S přáním všeho nejlepšího,
Hartelijke groeten,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Mějte se moc hezky,
Met hartelijke groeten,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Nejsrdečnější pozdravy,
Groeten,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Jen to nejlepší,
Groeten,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
S láskou,
Liefs,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
S láskou,
Liefs,
Informeel, e-mail aan familie
S láskou,
Liefs,
Informeel, e-mail aan familie