Koreaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Milý Johne,
정아에게
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Milá mamko / Milý taťko
어머니께/ 아버지께
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Milý strejdo Jerome,
작은 삼촌께
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Ahoj Johne,
안녕 수지야!
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Čau Johne,
수지야!
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Johne,
수지!
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Můj milý / Má milá,
나의 사랑 ... 에게
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Můj/Má nejdražší,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Nejdražší Johne,
사랑하는 부인,
Informeel, aanhef voor een partner
Děkuji za tvůj e-mail.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Píši, abych Ti řekl(a), že...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Už máš nějaké plány na... ?
..관련 계획이 있으십니까?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
S potěšením (vám) oznamuji, že...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
... 듣게 되어 기뻐
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Je mi moc líto, že...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... posílá pozdrav!
...도 안부를 물어보십니다.
De groeten doen aan een derde persoon
Pozdravuj ode mě... .
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Těším se na tvojí odpověď.
곧 답장 받길 기대할게.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Napiš brzy.
곧 답장 써주십시오.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Napiš mi prosím, až...
...면 답장을 주십시오.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Opatruj se.
건강히 지내세요.
E-mail aan familie en vrienden
Miluji tě.
사랑해요.
E-mail aan partner
S přáním všeho nejlepšího,
좋은 하루 보내세요.
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Mějte se moc hezky,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Nejsrdečnější pozdravy,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Jen to nejlepší,
사랑하는 마음 담아.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
S láskou,
사랑하는 마음과 함께.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
S láskou,
사랑과 함께 보냅니다.
Informeel, e-mail aan familie
S láskou,
사랑하며, ... 보냅니다.
Informeel, e-mail aan familie