Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Milý Johne,
Dear John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Milá mamko / Milý taťko
Dear Mum / Dad,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Milý strejdo Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Ahoj Johne,
Hello John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Čau Johne,
Hey John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Johne,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Můj milý / Má milá,
My Dear,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Můj/Má nejdražší,
My Dearest,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Nejdražší Johne,
Dearest John,
Informeel, aanhef voor een partner
Děkuji za tvůj e-mail.
Thank you for your E-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
It was good to hear from you again.
Antwoord bij een briefwisseling
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
I am very sorry I haven't written for so long.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
It's such a long time since we had any contact.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Píši, abych Ti řekl(a), že...
I am writing to tell you that…
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Už máš nějaké plány na... ?
Have you made any plans for…?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
It was so kind of you to write / invite / send…
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
S potěšením (vám) oznamuji, že...
I am delighted to announce that…
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
I was delighted to hear that…
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
I am sorry to inform you that…
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Je mi moc líto, že...
I was so sorry to hear that…
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Please add me on...messenger. My username is…
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... posílá pozdrav!
…sends his/her love.
De groeten doen aan een derde persoon
Pozdravuj ode mě... .
Say hello to…for me.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Těším se na tvojí odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Napiš brzy.
Write back soon.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Napiš mi prosím, až...
Do write back when…
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Send me news, when you know anything more.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Opatruj se.
Take care.
E-mail aan familie en vrienden
Miluji tě.
I love you.
E-mail aan partner
S přáním všeho nejlepšího,
Best wishes,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Mějte se moc hezky,
With best wishes,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Nejsrdečnější pozdravy,
Kindest regards,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Jen to nejlepší,
All the best,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
S láskou,
All my love,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
S láskou,
Lots of love,
Informeel, e-mail aan familie
S láskou,
Much love,
Informeel, e-mail aan familie