Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

ถึง จอห์น
Beste Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Beste mama / papa
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
เรียน คุณลุงเจอโรม
Beste oom Jeroen
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
สวัสดี จอห์น
Hallo Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
ว่าไง จอห์น
Hoi Jan
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
จอห์น
Jan
Informeel, directe aanhef voor een vriend
ถึงสุดที่รัก
Lieve ...
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
ถึง สุดที่รัก
Liefste ...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
ถึงจอห์นที่รัก
Lieve Jan
Informeel, aanhef voor een partner
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwoord bij een briefwisseling
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Heb je al plannen voor ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Helaas moet ik je melden dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
... doet jou de groeten.
De groeten doen aan een derde persoon
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Doe ... de groeten namens mij.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Ik hoop snel van jou te horen.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Schrijf me snel terug.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
ขอให้โชคดีนะ
Het ga je goed.
E-mail aan familie en vrienden
ฉันรักคุณ
Ik hou van je.
E-mail aan partner
ขอให้โชคดีนะ
Hartelijke groeten,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
ขอให้คุณโชคดี
Met hartelijke groeten,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Groeten,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
ด้วยความหวังดี
Groeten,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
ด้วยความรัก
Liefs,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
ด้วยความรัก
Liefs,
Informeel, e-mail aan familie
ด้วยความรัก
Liefs,
Informeel, e-mail aan familie