Italiaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Дорогой Иван,
Caro Luca,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Дорогая мама/папа
Cari mamma e papà,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Дорогой дядя Петя,
Caro zio Flavio,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Привет, Иван,
Ciao Matteo,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Здорово, Иван,
Ciao Matty!
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Иван,
Luca,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Любимый (ая),
Tesoro,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Дорогой мой...
Amore,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Милый Иван,
Amore mio,
Informeel, aanhef voor een partner
Спасибо за E-mail.
Grazie per la tua e-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Che bello sentirti!
Antwoord bij een briefwisseling
Извини, что так долго не писал(а)
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Мы так давно не общались
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Hai già dei piani per...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
С удовольствием сообщаю, что...
Sono felice di annunciarti che...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Я был рад услышать, что...
Sono davvero felice di sapere che...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Я так сожалею о...
Mi dispiace sapere che...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...тоже шлет приветы.
...ti manda i suoi saluti.
De groeten doen aan een derde persoon
Передай ... привет от меня.
Salutami...
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Надеюсь на скорый ответ.
Scrivimi presto.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Ответь как можно скорее
Rispondimi presto.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Напиши, если/когда...
Rispondimi non appena...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Береги себя.
Stammi bene.
E-mail aan familie en vrienden
Я тебя люблю.
Ti amo.
E-mail aan partner
С наилучшими пожеланиями
I migliori auguri
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
С наилучшими пожеланиями,
Con i migliori auguri
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
С уважением..
Cari saluti
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Всего наилучшего,
Tante belle cose
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
С любовью,
Un abbraccio,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Я вас люблю,
Con tanto amore
Informeel, e-mail aan familie
Люблю,
Tanti cari saluti
Informeel, e-mail aan familie