Esperanto | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Дорогой Иван,
Estimata John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Дорогая мама/папа
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Дорогой дядя Петя,
Estimata Onklo Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Привет, Иван,
Saluton John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Здорово, Иван,
Saluton John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Иван,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Любимый (ая),
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Дорогой мой...
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Милый Иван,
Estimata John,
Informeel, aanhef voor een partner
Спасибо за E-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Antwoord bij een briefwisseling
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwoord bij een briefwisseling
Извини, что так долго не писал(а)
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Мы так давно не общались
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Mi skribas por informi vin, ke...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
С удовольствием сообщаю, что...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Я был рад услышать, что...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Я так сожалею о...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...тоже шлет приветы.
...sendas lian/ŝian amon.
De groeten doen aan een derde persoon
Передай ... привет от меня.
Diru saluton al... por mi.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Надеюсь на скорый ответ.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Ответь как можно скорее
Reskribu baldaŭ.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Напиши, если/когда...
Skribu reen kiam...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Береги себя.
Atentu.
E-mail aan familie en vrienden
Я тебя люблю.
Mi amas vin.
E-mail aan partner
С наилучшими пожеланиями
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
С наилучшими пожеланиями,
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
С уважением..
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Всего наилучшего,
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
С любовью,
Ĉiu mia amo,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Я вас люблю,
Multe da amo,
Informeel, e-mail aan familie
Люблю,
Multa amo,
Informeel, e-mail aan familie