Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Дорогой Иван,
Dear John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Дорогая мама/папа
Dear Mum / Dad,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Дорогой дядя Петя,
Dear Uncle Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Привет, Иван,
Hello John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Здорово, Иван,
Hey John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Иван,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Любимый (ая),
My Dear,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Дорогой мой...
My Dearest,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Милый Иван,
Dearest John,
Informeel, aanhef voor een partner
Спасибо за E-mail.
Thank you for your E-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
It was good to hear from you again.
Antwoord bij een briefwisseling
Извини, что так долго не писал(а)
I am very sorry I haven't written for so long.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Мы так давно не общались
It's such a long time since we had any contact.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
I am writing to tell you that…
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Have you made any plans for…?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
It was so kind of you to write / invite / send…
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
С удовольствием сообщаю, что...
I am delighted to announce that…
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Я был рад услышать, что...
I was delighted to hear that…
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
К сожалению, должен вам сообщить, что...
I am sorry to inform you that…
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Я так сожалею о...
I was so sorry to hear that…
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Please add me on...messenger. My username is…
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...тоже шлет приветы.
…sends his/her love.
De groeten doen aan een derde persoon
Передай ... привет от меня.
Say hello to…for me.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Надеюсь на скорый ответ.
I look forward to hearing from you soon.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Ответь как можно скорее
Write back soon.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Напиши, если/когда...
Do write back when…
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Send me news, when you know anything more.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Береги себя.
Take care.
E-mail aan familie en vrienden
Я тебя люблю.
I love you.
E-mail aan partner
С наилучшими пожеланиями
Best wishes,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
С наилучшими пожеланиями,
With best wishes,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
С уважением..
Kindest regards,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Всего наилучшего,
All the best,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
С любовью,
All my love,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Я вас люблю,
Lots of love,
Informeel, e-mail aan familie
Люблю,
Much love,
Informeel, e-mail aan familie