Frans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Dragă Andrei,
Cher Albert,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dragă Mamă/Tată,
Chère Maman / Cher Papa,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dragă unchiule Andrei,
Cher Oncle Maurice,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Dragă Andrei,
Salut André,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Bună Andrei!
Coucou Sébastien,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Salut Andrei!
Louis,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Draga mea,/Dragul meu,
Mon chéri / Ma chérie,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Iubitul meu, / Iubita mea,
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dragul meu Andrei,
Mon cher Thomas,
Informeel, aanhef voor een partner
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Merci pour votre courriel.
Antwoord bij een briefwisseling
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Antwoord bij een briefwisseling
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Je t'écris pour te dire que...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Am aflat cu plăcere faptul că...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
J'ai le regret de vous informer que...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... îţi transmite toată dragostea.
...envoie ses salutations.
De groeten doen aan een derde persoon
Salută pe ...din partea mea.
Dis bonjour à...de ma part.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Scrie-mi înapoi curând.
Écris-moi vite.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Trimite-mi un răspuns când... .
Écris-moi quand...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Trimite-mi un răspuns când... .
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Aveţi grijă de voi!
Prends soin de toi.
E-mail aan familie en vrienden
Te iubesc!
Je t'aime.
E-mail aan partner
Toate cele bune,
Tous mes vœux,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Cu drag,
Amitiés,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Cele mai calde urări,
Amicalement,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Toate cele bune,
Bien à vous/toi,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Cu toată dragostea,
Tendrement,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Cu drag,
Bises,
Informeel, e-mail aan familie
Cu mult drag,
Bisous,
Informeel, e-mail aan familie