Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Dragă Andrei,
Dear John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dragă Mamă/Tată,
Dear Mum / Dad,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dragă unchiule Andrei,
Dear Uncle Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Dragă Andrei,
Hello John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Bună Andrei!
Hey John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Salut Andrei!
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Draga mea,/Dragul meu,
My Dear,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Iubitul meu, / Iubita mea,
My Dearest,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dragul meu Andrei,
Dearest John,
Informeel, aanhef voor een partner
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Thank you for your E-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
It was good to hear from you again.
Antwoord bij een briefwisseling
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
It's such a long time since we had any contact.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
I am writing to tell you that…
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Have you made any plans for…?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
It was so kind of you to write / invite / send…
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
I am delighted to announce that…
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Am aflat cu plăcere faptul că...
I was delighted to hear that…
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
I am sorry to inform you that…
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
I was so sorry to hear that…
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Please add me on...messenger. My username is…
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... îţi transmite toată dragostea.
…sends his/her love.
De groeten doen aan een derde persoon
Salută pe ...din partea mea.
Say hello to…for me.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
I look forward to hearing from you soon.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Scrie-mi înapoi curând.
Write back soon.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Trimite-mi un răspuns când... .
Do write back when…
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Trimite-mi un răspuns când... .
Send me news, when you know anything more.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Aveţi grijă de voi!
Take care.
E-mail aan familie en vrienden
Te iubesc!
I love you.
E-mail aan partner
Toate cele bune,
Best wishes,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Cu drag,
With best wishes,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Cele mai calde urări,
Kindest regards,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Toate cele bune,
All the best,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Cu toată dragostea,
All my love,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Cu drag,
Lots of love,
Informeel, e-mail aan familie
Cu mult drag,
Much love,
Informeel, e-mail aan familie