Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Dragă Andrei,
亲爱的约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dragă Mamă/Tată,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dragă unchiule Andrei,
亲爱的Jerome叔叔,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Dragă Andrei,
你好,约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Bună Andrei!
嘿,约翰,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Salut Andrei!
约翰,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Draga mea,/Dragul meu,
我亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Iubitul meu, / Iubita mea,
我最亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dragul meu Andrei,
最亲爱的约翰,
Informeel, aanhef voor een partner
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
谢谢您的邮件。
Antwoord bij een briefwisseling
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
很高兴再次收到您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
对不起,这么久没有给你写信。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
我给您写信是为了告诉您...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
你对...有什么计划吗?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
非常感谢发送/邀请/附上...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
很高兴宣布...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Am aflat cu plăcere faptul că...
听到...我非常高兴
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
很遗憾地告诉你们...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
听到...很遗憾
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
请在...上加我,我的用户名是...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... îţi transmite toată dragostea.
...致上他/她的祝福。
De groeten doen aan een derde persoon
Salută pe ...din partea mea.
代我向...问好。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
我期待着尽快能收到您的回复。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Scrie-mi înapoi curând.
尽快回复。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Trimite-mi un răspuns când... .
当...,请回复我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Trimite-mi un răspuns când... .
如果你有更多消息,请发送给我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Aveţi grijă de voi!
保重。
E-mail aan familie en vrienden
Te iubesc!
我爱你。
E-mail aan partner
Toate cele bune,
衷心的祝福,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Cu drag,
致以最衷心的祝福,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Cele mai calde urări,
最衷心的问候,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Toate cele bune,
一切顺利,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Cu toată dragostea,
致以我的祝福,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Cu drag,
衷心祝福,
Informeel, e-mail aan familie
Cu mult drag,
衷心祝福,
Informeel, e-mail aan familie