Japans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Querido Vítor,
Querida Maria,
太郎君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Querida Mãe,
Querido Pai,
お母さんへ/お父さんへ
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
太郎おじさんへ
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Olá Vítor,
太郎君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Oi Vítor,
太郎君へ
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Vítor,
太郎君、
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Meu querido,
Minha querida,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Meu amado,
Minha amada,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
太郎へ
Informeel, aanhef voor een partner
Obrigado por seu e-mail.
メールをくれてありがとう。
Antwoord bij een briefwisseling
Foi bom ter notícias suas novamente.
メールをもらってうれしかったよ。
Antwoord bij een briefwisseling
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Escrevo-lhe para dizer que ...
喜んで・・・・を報告します。
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Você já fez planos para ...?
・・・・に何か予定はありますか?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
・・・・を喜んで報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Fiquei satisfeito ao saber que ...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Lamento informá-lo que ...
残念だけど・・・・を報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Fiquei tão triste ao saber que ...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...manda lembranças.
・・・・がよろしく言っていたよ。
De groeten doen aan een derde persoon
Diga olá para ... por mim.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Espero ter notícias suas em breve.
お返事を楽しみに待っています。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Escreva novamente em breve.
返信を待っています。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Escreva de volta quando...
・・・・の時はまた連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
何かあったらまた連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Cuide-se.
元気でね
E-mail aan familie en vrienden
Eu te amo.
好きだよ
E-mail aan partner
Abraços,
じゃあね
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Com carinho,
じゃあね
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Com carinho,
よろしく
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Tudo de bom,
元気でね
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Com todo meu amor,
体に気をつけてね
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Com muito amor,
元気でね
Informeel, e-mail aan familie
Com muito amor,
元気でね
Informeel, e-mail aan familie