Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Querido Vítor,
Querida Maria,
Dear John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Querida Mãe,
Querido Pai,
Dear Mum / Dad,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Dear Uncle Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Olá Vítor,
Hello John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Oi Vítor,
Hey John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Vítor,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Meu querido,
Minha querida,
My Dear,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Meu amado,
Minha amada,
My Dearest,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
Dearest John,
Informeel, aanhef voor een partner
Obrigado por seu e-mail.
Thank you for your E-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
Foi bom ter notícias suas novamente.
It was good to hear from you again.
Antwoord bij een briefwisseling
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
It's such a long time since we had any contact.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Escrevo-lhe para dizer que ...
I am writing to tell you that…
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Você já fez planos para ...?
Have you made any plans for…?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
It was so kind of you to write / invite / send…
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
I am delighted to announce that…
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Fiquei satisfeito ao saber que ...
I was delighted to hear that…
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Lamento informá-lo que ...
I am sorry to inform you that…
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Fiquei tão triste ao saber que ...
I was so sorry to hear that…
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Please add me on...messenger. My username is…
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...manda lembranças.
…sends his/her love.
De groeten doen aan een derde persoon
Diga olá para ... por mim.
Say hello to…for me.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Espero ter notícias suas em breve.
I look forward to hearing from you soon.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Escreva novamente em breve.
Write back soon.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Escreva de volta quando...
Do write back when…
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Send me news, when you know anything more.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Cuide-se.
Take care.
E-mail aan familie en vrienden
Eu te amo.
I love you.
E-mail aan partner
Abraços,
Best wishes,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Com carinho,
With best wishes,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Com carinho,
Kindest regards,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Tudo de bom,
All the best,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Com todo meu amor,
All my love,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Com muito amor,
Lots of love,
Informeel, e-mail aan familie
Com muito amor,
Much love,
Informeel, e-mail aan familie