Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Querido Vítor,
Querida Maria,
亲爱的约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Querida Mãe,
Querido Pai,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
亲爱的Jerome叔叔,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Olá Vítor,
你好,约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Oi Vítor,
嘿,约翰,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Vítor,
约翰,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Meu querido,
Minha querida,
我亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Meu amado,
Minha amada,
我最亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
最亲爱的约翰,
Informeel, aanhef voor een partner
Obrigado por seu e-mail.
谢谢您的邮件。
Antwoord bij een briefwisseling
Foi bom ter notícias suas novamente.
很高兴再次收到您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
对不起,这么久没有给你写信。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Escrevo-lhe para dizer que ...
我给您写信是为了告诉您...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Você já fez planos para ...?
你对...有什么计划吗?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
非常感谢发送/邀请/附上...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
很高兴宣布...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Fiquei satisfeito ao saber que ...
听到...我非常高兴
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Lamento informá-lo que ...
很遗憾地告诉你们...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Fiquei tão triste ao saber que ...
听到...很遗憾
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
请在...上加我,我的用户名是...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...manda lembranças.
...致上他/她的祝福。
De groeten doen aan een derde persoon
Diga olá para ... por mim.
代我向...问好。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Espero ter notícias suas em breve.
我期待着尽快能收到您的回复。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Escreva novamente em breve.
尽快回复。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Escreva de volta quando...
当...,请回复我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
如果你有更多消息,请发送给我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Cuide-se.
保重。
E-mail aan familie en vrienden
Eu te amo.
我爱你。
E-mail aan partner
Abraços,
衷心的祝福,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Com carinho,
致以最衷心的祝福,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Com carinho,
最衷心的问候,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Tudo de bom,
一切顺利,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Com todo meu amor,
致以我的祝福,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Com muito amor,
衷心祝福,
Informeel, e-mail aan familie
Com muito amor,
衷心祝福,
Informeel, e-mail aan familie