Koreaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Cześć Michale,
정아에게
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Droga Mamo/Drogi Tato,
어머니께/ 아버지께
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Drogi Wujku,
작은 삼촌께
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Cześć Michale,
안녕 수지야!
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hej Janku,
수지야!
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Janku,
수지!
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mój Drogi/Moja Droga,
나의 사랑 ... 에게
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Najdroższy/Najdroższa,
사랑하는 부인,
Informeel, aanhef voor een partner
Dziękuję za Twojego maila.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Piszę, by przekazać Ci...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Czy masz już plany na...?
..관련 계획이 있으십니까?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Z przyjemnością powiadamiam, że...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Ucieszyłem się słysząc, że...
... 듣게 되어 기뻐
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Z przykrością piszę, że...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Tak przykro mi słyszeć, że...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
Pozdrowienia od...
...도 안부를 물어보십니다.
De groeten doen aan een derde persoon
Pozdrów ode mnie...
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Czekam na Twoją odpowiedź.
곧 답장 받길 기대할게.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Odpisz szybko.
곧 답장 써주십시오.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Odpisz, gdy...
...면 답장을 주십시오.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Trzymaj się ciepło.
건강히 지내세요.
E-mail aan familie en vrienden
Kocham Cię.
사랑해요.
E-mail aan partner
Pozdrawiam serdecznie,
좋은 하루 보내세요.
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Pozdrawiam ciepło,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Serdecznie pozdrawiam,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ściskam,
사랑하는 마음 담아.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Buziaki,
사랑하는 마음과 함께.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ściskam serdecznie,
사랑과 함께 보냅니다.
Informeel, e-mail aan familie
Mnóstwo buziaków,
사랑하며, ... 보냅니다.
Informeel, e-mail aan familie