Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Cześć Michale,
Dear John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Droga Mamo/Drogi Tato,
Dear Mum / Dad,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Drogi Wujku,
Dear Uncle Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Cześć Michale,
Hello John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hej Janku,
Hey John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Janku,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mój Drogi/Moja Droga,
My Dear,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
My Dearest,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Najdroższy/Najdroższa,
Dearest John,
Informeel, aanhef voor een partner
Dziękuję za Twojego maila.
Thank you for your E-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
It was good to hear from you again.
Antwoord bij een briefwisseling
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
It's such a long time since we had any contact.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Piszę, by przekazać Ci...
I am writing to tell you that…
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Czy masz już plany na...?
Have you made any plans for…?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
It was so kind of you to write / invite / send…
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Z przyjemnością powiadamiam, że...
I am delighted to announce that…
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Ucieszyłem się słysząc, że...
I was delighted to hear that…
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Z przykrością piszę, że...
I am sorry to inform you that…
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Tak przykro mi słyszeć, że...
I was so sorry to hear that…
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Please add me on...messenger. My username is…
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
Pozdrowienia od...
…sends his/her love.
De groeten doen aan een derde persoon
Pozdrów ode mnie...
Say hello to…for me.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Czekam na Twoją odpowiedź.
I look forward to hearing from you soon.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Odpisz szybko.
Write back soon.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Odpisz, gdy...
Do write back when…
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Send me news, when you know anything more.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Trzymaj się ciepło.
Take care.
E-mail aan familie en vrienden
Kocham Cię.
I love you.
E-mail aan partner
Pozdrawiam serdecznie,
Best wishes,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Pozdrawiam ciepło,
With best wishes,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Serdecznie pozdrawiam,
Kindest regards,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ściskam,
All the best,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Buziaki,
All my love,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ściskam serdecznie,
Lots of love,
Informeel, e-mail aan familie
Mnóstwo buziaków,
Much love,
Informeel, e-mail aan familie