Thai | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Beste Jan
ถึง จอห์น
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Beste mama / papa
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Beste oom Jeroen
เรียน คุณลุงเจอโรม
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hallo Jan
สวัสดี จอห์น
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hoi Jan
ว่าไง จอห์น
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Jan
จอห์น
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Lieve ...
ถึงสุดที่รัก
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Liefste ...
ถึง สุดที่รัก
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Lieve Jan
ถึงจอห์นที่รัก
Informeel, aanhef voor een partner
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Antwoord bij een briefwisseling
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Antwoord bij een briefwisseling
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Heb je al plannen voor ...?
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Ik was erg blij om te horen dat ...
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Helaas moet ik je melden dat ...
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Het spijt me te moeten horen dat ...
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... doet jou de groeten.
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
De groeten doen aan een derde persoon
Doe ... de groeten namens mij.
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Ik hoop snel van jou te horen.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug wanneer ...
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Het ga je goed.
ขอให้โชคดีนะ
E-mail aan familie en vrienden
Ik hou van je.
ฉันรักคุณ
E-mail aan partner
Hartelijke groeten,
ขอให้โชคดีนะ
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Met hartelijke groeten,
ขอให้คุณโชคดี
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Groeten,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Groeten,
ด้วยความหวังดี
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Liefs,
ด้วยความรัก
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Liefs,
ด้วยความรัก
Informeel, e-mail aan familie
Liefs,
ด้วยความรัก
Informeel, e-mail aan familie