Koreaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Beste Jan
정아에게
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Beste mama / papa
어머니께/ 아버지께
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Beste oom Jeroen
작은 삼촌께
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hallo Jan
안녕 수지야!
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hoi Jan
수지야!
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Jan
수지!
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Lieve ...
나의 사랑 ... 에게
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Liefste ...
내가 제일 사랑하는 ... ,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Lieve Jan
사랑하는 부인,
Informeel, aanhef voor een partner
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Heb je al plannen voor ...?
..관련 계획이 있으십니까?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Ik was erg blij om te horen dat ...
... 듣게 되어 기뻐
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Helaas moet ik je melden dat ...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Het spijt me te moeten horen dat ...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... doet jou de groeten.
...도 안부를 물어보십니다.
De groeten doen aan een derde persoon
Doe ... de groeten namens mij.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Ik hoop snel van jou te horen.
곧 답장 받길 기대할게.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug.
곧 답장 써주십시오.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug wanneer ...
...면 답장을 주십시오.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Het ga je goed.
건강히 지내세요.
E-mail aan familie en vrienden
Ik hou van je.
사랑해요.
E-mail aan partner
Hartelijke groeten,
좋은 하루 보내세요.
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Met hartelijke groeten,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Groeten,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Groeten,
사랑하는 마음 담아.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Liefs,
사랑하는 마음과 함께.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Liefs,
사랑과 함께 보냅니다.
Informeel, e-mail aan familie
Liefs,
사랑하며, ... 보냅니다.
Informeel, e-mail aan familie