Japans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Beste Jan
太郎君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Beste mama / papa
お母さんへ/お父さんへ
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Beste oom Jeroen
太郎おじさんへ
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hallo Jan
太郎君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hoi Jan
太郎君へ
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Jan
太郎君、
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Lieve ...
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Liefste ...
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Lieve Jan
太郎へ
Informeel, aanhef voor een partner
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
メールをくれてありがとう。
Antwoord bij een briefwisseling
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
メールをもらってうれしかったよ。
Antwoord bij een briefwisseling
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
喜んで・・・・を報告します。
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Heb je al plannen voor ...?
・・・・に何か予定はありますか?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
・・・・を喜んで報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Ik was erg blij om te horen dat ...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Helaas moet ik je melden dat ...
残念だけど・・・・を報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Het spijt me te moeten horen dat ...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... doet jou de groeten.
・・・・がよろしく言っていたよ。
De groeten doen aan een derde persoon
Doe ... de groeten namens mij.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Ik hoop snel van jou te horen.
お返事を楽しみに待っています。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug.
返信を待っています。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug wanneer ...
・・・・の時はまた連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
何かあったらまた連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Het ga je goed.
元気でね
E-mail aan familie en vrienden
Ik hou van je.
好きだよ
E-mail aan partner
Hartelijke groeten,
じゃあね
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Met hartelijke groeten,
じゃあね
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Groeten,
よろしく
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Groeten,
元気でね
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Liefs,
体に気をつけてね
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Liefs,
元気でね
Informeel, e-mail aan familie
Liefs,
元気でね
Informeel, e-mail aan familie