Frans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Beste Jan
Cher Albert,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Beste mama / papa
Chère Maman / Cher Papa,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Beste oom Jeroen
Cher Oncle Maurice,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hallo Jan
Salut André,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hoi Jan
Coucou Sébastien,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Jan
Louis,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Lieve ...
Mon chéri / Ma chérie,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Liefste ...
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Lieve Jan
Mon cher Thomas,
Informeel, aanhef voor een partner
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Merci pour votre courriel.
Antwoord bij een briefwisseling
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Antwoord bij een briefwisseling
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Je t'écris pour te dire que...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Heb je al plannen voor ...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Ik was erg blij om te horen dat ...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Helaas moet ik je melden dat ...
J'ai le regret de vous informer que...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Het spijt me te moeten horen dat ...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... doet jou de groeten.
...envoie ses salutations.
De groeten doen aan een derde persoon
Doe ... de groeten namens mij.
Dis bonjour à...de ma part.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Ik hoop snel van jou te horen.
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug.
Écris-moi vite.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug wanneer ...
Écris-moi quand...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Het ga je goed.
Prends soin de toi.
E-mail aan familie en vrienden
Ik hou van je.
Je t'aime.
E-mail aan partner
Hartelijke groeten,
Tous mes vœux,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Met hartelijke groeten,
Amitiés,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Groeten,
Amicalement,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Groeten,
Bien à vous/toi,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Liefs,
Tendrement,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Liefs,
Bises,
Informeel, e-mail aan familie
Liefs,
Bisous,
Informeel, e-mail aan familie